De Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ) heeft het Preventief Medisch Centrum (PMC) in Rotterdam het bevel gegeven om stamcelbehandeling vandaag nog stop te zetten. De inspectie vindt dat het Preventief Medisch Centrum geen verantwoorde zorg levert, omdat zij de herkomst, geschiktheid en veiligheid van de gebruikte stamcellen niet kan aantonen. Deze situatie levert gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van patiënten. Zo lopen patiënten risico op infectie met bijvoorbeeld HIV of Creutzfeld-Jacob, (acute)
allergische reacties, kwaadaardige gezwellen of afstotingsreacties.

Afgelopen vrijdag ontving de inspectie een melding van het Havenziekenhuis in Rotterdam over een patiënt die na een stamcelbehandeling in het Preventief Medisch Centrum moest worden opgenomen met ernstige complicaties. De patiënt kreeg een ernstige acute allergische reactie na het toedienen van stamcellen. Na behandeling met anti-allergiemedicatie in het ziekenhuis is de patiënt inmiddels weer naar huis.

Op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen is het Preventief Medisch Centrum verplicht om verantwoorde zorg te leveren. Dat wil zeggen zorg van goed niveau, die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is. Bij stamcelbehandeling betekent dit dat het Centrum gedocumenteerd moet kunnen aantonen dat de hele keten van donor tot ontvanger van stamcellen veilig is. Het Preventief Medisch Centrum is tot op heden niet is staat gebleken documentatie ten aanzien van de herkomst en geschiktheid voor deze toepassing en veiligheid van de gebruikte producten aan de inspectie te laten zien.

Het bevel is maandagmiddag om 17.00 uur ingegaan en duurt één week. De inspectie vraagt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bevel na zeven dagen te verlengen. Verder overweegt de inspectie een tuchtklacht in te dienen tegen de medici die bij het
Preventief Medisch Centrum werken.

bron:IGZ