Volgens de Inspectie voor de
Gezondheidszorg is er een voorzichtige verbetering van de kwaliteit
van de verpleeghuiszorg. Het risico op onverantwoorde zorg in
verpleeghuizen is gedaald in vergelijking met 2004. Dit staat in
het rapport 'Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande' van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het rapport is aangeboden
aan staatssecretaris Ross (VWS).

De Inspectie heeft in 2005 en 2006 alle
640 verpleeghuizen en verzorgingshuizen met een verpleegunit
beoordeeld. Dit intensievere toezicht was een van de maatregelen
die Ross in februari 2005 heeft genomen om de kwaliteit van de
verpleeghuiszorg te verbeteren.

Verantwoorde zorg

Volgens de inspectie voldoet de
organisatie van de instellingen beter aan de voorwaarden voor
verantwoorde zorg.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van
protocollen en richtlijnen. Bijna alle instellingen hebben
protocollen en richtlijnen voor medicatietoediening, preventie en
de behandeling van decubitus (doorligging door langdurig verblijf
in bed).

Reactie

Ross is blij met de constatering van de
inspectie. Ross: 'De afgelopen periode is door alle betrokkenen
hard gewerkt. De resultaten van het geïntensiveerde toezicht
door de IGZ zijn een belangrijke stimulans om door te gaan op de
ingeslagen weg.'

Wel signaleert Ross dat de kwaliteit van
de zorg nog niet in alle verpleeghuizen zonder risico is. Ook zijn
de effecten voor de cliënt volgens de staatssecretaris nog
niet altijd merkbaar.

Toetsingskader

Het toetsingskader verantwoorde zorg wordt
in 2007 in alle verpleeghuizen, verzorgingshuizen en
thuiszorginstellingen ingevoerd.

Doordat de prestaties van de instellingen
zichtbaar worden, is het mogelijk de zorgverlening gericht te
verbeteren. Met het programma Zorg voor Beter kunnen instellingen
hiervoor ervaringen van anderen gebruiken.

Bron:VWS