"De voorzieningenrechter van de rechtbank
te ’s Gravenhage is in kort gedingvonnis van 28 maart 2007
tot het oordeel gekomen dat het persbericht dat de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) op 14 maart heeft doen uitgaan betreffende
MiraTes Europe B.V. (“MTE”) op bepaalde punten
onjuistheden bevat. Zo suggereert de kop boven het persbericht dat
er sprake is van een wettelijke maatregel, te weten het verscherpte
toezicht waaronder MTE door IGZ is geplaatst. Zulks behelst echter
uitsluitend het veelvuldiger bezoeken van het bedrijf door IGZ,
alsmede het strenger / veelvuldiger toezien op de naleving door MTE
van de betreffende wet- en regelgeving dan voorheen het geval is
geweest.

Voorts is in het persbericht van 14 maart
2007 met name en ten onrechte gesteld dat MTE een darmkankertest
verkoopt die niet veilig zou zijn en waarvan de aanprijzing
verwarrend is. Het bedoelde product is CE-gecertificeert, bij
apotheken verkrijgbaar en daar bekend als
“darmtest”/FOB-test. De veiligheid en werking van dit
product is getest in het kader van de toekenning van een
CE-certificering. De aanprijzing met name in de bijsluiter wordt
adequaat geacht. Tevens heeft IGZ gesteld dat het kwaliteitssysteem
van MTE niet werkt. Daarmee kan niet méér bedoeld
zijn dan dat de “post-marketing surveillance” voor
verbetering vatbaar is, daar waar het de verwerking en presentatie
van verkregen gegevens betreft.

De mededelingen in het persbericht
betreffende HIV-tests en tests op prostaatkanker, waaronder het
gestelde omtrent producten van Chinese bedrijven blijven
onveranderd in stand. De voorzieningenrechter heeft het IGZ
veroordeeld tot deze publicatie.

bron:IGZ