De Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ)
heeft gisteren apotheek de Amert in Veghel gesloten. Aanleiding
voor de sluiting was het ontbreken van een verantwoordelijk
apotheker voor deze apotheek.

Volgens de wet op de
geneesmiddelenvoorziening (WOG artikel 14) moet voor iedere
apotheek een apotheker beschikbaar zijn; als aan deze voorwaarde
niet voldaan wordt, heeft de inspectie de bevoegdheid een apotheek
te sluiten (WOG artikel 16). Omdat nog niet voorzien is in een
nieuwe inschrijving van een apotheker, is de inspectie overgegaan
tot sluiting.

bron:IGZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular