De Inspectie voor de Sanctietoepassing is
kritisch op de veranderingen in het dagprogramma van gedetineerden.
Dat staat in het jaarbericht van de inspectie, dat vandaag door
staatssecretaris Albayrak van Justitie naar de Tweede Kamer is
gestuurd.

De inspectie constateert dat de verkorting
van het dagprogramma van gedetineerden de afgelopen jaren heeft
geleid tot diverse versoberingen in het regime. Personeel van de
penitentiaire inrichtingen heeft de inspectie bij herhaling gewezen
op de gevolgen. Zo zegt het personeel door de krappe schema’s
steeds minder tijd te hebben voor een praatje met gedetineerden en
kan daardoor lastiger onrust of afwijkend gedrag op tijd herkennen.
Volgens de inspectie bestaat het risico dat internationale normen
in het geding komen. De inspectie signaleert dat het personeel zich
hier zorgen over maakt, maar stelt anderzijds vast dat zij geen
concrete incidenten gezien of gehoord heeft.

In het jaarbericht wijst de inspectie
bovendien op het belang van een goede informatie-overdracht tussen
de verschillende organisaties in de justitieketen. Wanneer een zaak
of een justitiabele wordt overgedragen aan een andere ketenpartner,
is het van belang dat bijvoorbeeld informatie over gedrag of
medicijngebruik tijdig en volledig wordt overgedragen. Gezien de
kwetsbaarheid van deze informatieoverdracht, zal de inspectie in
2007 een thema-onderzoek ‘informatieoverdracht’
uitvoeren.

Zowel de inrichtingen van DJI als de
reclassering hebben te maken met een moeilijke populatie. Er moet
een balans gevonden worden tussen behandeling en beveiliging. De
inspectie constateert dat in dat spanningsveld de aandacht voor de
veiligheid op de tweede plaats kan komen. Voor de inspectie is de
vraag hoe instellingen met dit spanningsveld omgaan een expliciet
punt van aandacht bij de onderzoeken.

De Inspectie voor de Sanctietoepassing
(ISt) is op 1 januari 2005 formeel tot stand gekomen.
Organisatorisch is deze onafhankelijke inspectie een onderdeel van
het Ministerie van Justitie. Het werkterrein van de Inspectie voor
de Sanctietoepassing omvat alle vestigingen van de reclassering en
alle onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
ressorterende landelijke diensten en inrichtingen. De hoofdkantoren
van de reclassering en DJI zijn niet het primaire object van
onderzoek, maar kunnen wel in een (thematisch) onderzoek betrokken
worden. Het eerste jaar is vooral gebruikt om de
inspectie-organisatie op te bouwen. In 2006 werd een volledig
inspectieprogramma voltooid, waarbij de inspecteurs 56
inspectiebezoeken brachten aan justitiële inrichtingen en aan
57 vestigingen van reclasseringsorganisaties.

bron: Inspectie voor de
Sanctietoepassing.