De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 11 maatregelen opgelegd aan het Maasziekenhuis in Boxmeer. Die moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg van ziekenhuis weer op een aanvaardbaar peil komt. Alle opgelegde maatregelen moeten voor 1
juli 2007 zijn uitgevoerd. Tot die tijd blijft de inspectie het Maasziekenhuis in Boxmeer scherp in de gaten houden.

De maatregelen behelzen samengevat het opzetten van een nieuwe chirurgenmaatschap, een betere incidentenregistratie en uitvoering van het plan van aanpak voor kwaliteitgaranties en patiëntveiligheid. Verder mag het Maasziekenhuis complexe ingrepen, die weinig worden verricht, niet meer uitvoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om operaties bij slokdarmkanker en slagaderverwijding. De IGZ vindt dat kleine ziekenhuizen, zoals het Maasziekenhuis, terughoudend moeten zijn met het uitvoeren van ingewikkelde operaties, die weinig worden uitgevoerd. Door gebrek aan ervaring kunnen namelijk veiligheidsrisico's voor de patiënt ontstaan.

De inspectie vindt dat de gedoogcultuur binnen het hele ziekenhuis ernstige risico's voor de patiëntenzorg met zich meebrengt. Er is bijvoorbeeld weinig bereidheid om fouten te melden en er van te leren. Directie en staf van het Maasziekenhuis hebben inmiddels de door inspectie opgelegde maatregelen en aanbevelingen op het gebied van patientveiligheid  voortvarend ter hand genomen. Maar de inspectie maakt zich nog zorgen of er voldoende draagvlak en capaciteit is voor een succesvol resultaat. Met name de door het ziekenhuis aangedragen oplossingen voor hun cultuurproblemen ervaart de inspectie als een sluitpost.

Na bestudering van alle dossiers en negen meldingen naar aanleiding van de publiciteit komt de inspectie tot de conclusie dat er sprake is geweest van verwijtbare fouten van chirurgen. Maar door maatregelen is de kans op herhaling gering. Daarom heeft de inspectie besloten geen tuchtklacht in te dienen.

Aanleiding tot het onderzoeksrapport van de IGZ waren de langdurige problemen binnen de maatschap heelkunde van het Maasziekenhuis. Een externe onderzoekscommissie van het ziekenhuis stelde eerder dit jaar dat er een nieuwe chirurgenmaatschap moet komen, dat er sprake is van een gedoogcultuur en dat directie en stafbestuur onvoldoende hebben ingegrepen. De inspectie heeft naar aanleiding van rapport van de onderzoekscommissie en de publiciteit een periode van drie maanden intensief toezicht gehouden bij het Maasziekenhuis.

bron:IGZ