De inspectie onderschrijft het doel van De Nationale Voorleesdagen die op initiatief van Stichting Lezen op 31 januari 2006 beginnen. Ook de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, Kete Kervezee, leest tijdens Het Nationale Voorleesontbijt voor aan de leerlingen van groep 1 en 2 op basisschool de Boomgaard in Utrecht.

Leerlingen die niet goed meekomen met het leesproces, ontwikkelen vaak een negatief
zelfbeeld en raken gedemotiveerd. Leren lezen gaat niet vanzelf. Om ervoor te zorgen dat kinderen straks goede lezers worden, moeten ze al op jonge leeftijd op school en in huiselijke kring enthousiast worden gemaakt zodat ze het lezen leuk gaan vinden. Ouders doen er verstandig aan om peuters en kleuters vaak voor te lezen en kunnen hier ook veel plezier aan beleven. Van belang is uiteraard dat de boeken aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen.
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in onderwijsinstellingen en rapporteert publiekelijk over de kwaliteit van individuele instellingen en van het bestel, in het belang van leerlingen en ouders,
onderwijsinstellingen en samenleving. Zo bevordert de inspectie dat onderwijsinstellingen hun kwaliteit op niveau houden en continu versterken, geeft zij bestuurders en beleidsmakers handvatten voor beleid en verschaft ze haar belanghebbenden betrouwbare informatie over onderwijs
bron:Inspectie voor het onderwijs