De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft een aantal academische ziekenhuizen in grote steden geadviseerd om het aantal helikoptervluchten vanaf daklokaties drastisch te verminderen. Volgens de inspectie is sprake van een vermijdbaar risico. Ziekenhuizen hebben namelijk een goed alternatief voorhanden: een nabijgelegen vliegveld.   

Medici en patiënten worden zelden van en naar een ziekenhuis per helikopter vervoerd. De traumaheli's zijn vooral gericht op stabilisatie van de patiënt. Medische apparatuur en personeel voor eerste hulp vliegen naar de lokatie van het ongeluk. Vervolgens wordt de patiënt meestal per ambulance over de weg naar het ziekenhuis vervoerd.  
 
Het is de inspectie er niet om te doen alle vervoer vanaf de daklokaties van ziekenhuizen te stoppen. Soms is vervoer van patiënten, gespecialiseerde medici of vervoer van donororganen direct van of naar een ziekenhuis noodzakelijk. Het gaat er de inspectie om de hoeveelheid vluchten zo beperkt mogelijk te houden. De academische ziekenhuizen liggen immers in de bebouwde kom. Het aantal helivluchten neemt toe en bovendien zijn er plannen om ook 's nachts vluchten uit te voeren.  
 
Het advies van de inspectie betreft het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis Groningen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft haar traumahelikopters al verplaatst naar de luchthaven Rotterdam.  
 
bron:VenW