De Inspectie Verkeer en Waterstaat(IVW)
maakt ook de komende vijf jaar deel uit van Euro Controle Route
(ECR), het Europese samenwerkingsverband voor verkeersinspecties.
Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tekende daartoe
eind maart een overeenkomst met twaalf collega's van andere
Europese landen.

ECR is in 1999 opgezet door Nederland,
België, Luxemburg en Frankrijk. Inmiddels is de organisatie
uitgebreid tot dertien landen. De voornaamste doelstelling is het
verhogen van de veiligheid van het wegvervoer door het verbeteren
van de kwaliteit van controles, het gezamenlijk implementeren van
nieuwe regelgeving en het uitwisselen van expertise, onder meer
door middel van cursussen voor weginspecteurs.

De internationale strategie van de
Inspectie Verkeer en Waterstaat richt zich met name op
samenwerkingsverbanden zoals de ECR om tot een geharmoniseerd
Europees toezichtbeleid te komen. De inspectie let daarbij
nadrukkelijk op de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en
implementatie van nieuwe voorstellen. Waar mogelijk wordt de
Nederlandse toezichtvisie uitgedragen in een streven daar Europese
medestanders voor te vinden.

bron:IVW