De vreemdelingenbewaring dient beter te worden afgestemd op het verblijf van ouders met minderjarige kinderen. Dat schrijft de Inspectie voor de Sanctietoepassing in haar rapport 'Ouders met minderjarige kinderen in vreemdelingenbewaring'. Er moet voor hen een aparte regeling met daarbij behorende voorzieningen komen voor deze doelgroep. Deze conclusies worden getrokken na bezoeken aan het Grenshospitium in Amsterdam en het Uitzetcentrum in Rotterdam, waar minderjarige kinderen met à©à©n of beide ouders in vreemdelingenbewaring verblijven. De onderzoekers hebben zich specifiek gericht op de ouders met minderjarige kinderen en niet op de vreemdelingenbewaring als geheel.

Uit het onderzoek blijkt dat de vreemdelingenbewaring van ouders en minderjarigen aansluit bij de meerderheid van de daarvoor geldende (inter-) nationale normen. De Inspectie is echter wel van mening dat het bedrijfsproces in beide instellingen nadelig kan zijn voor minderjarigen die er langer verblijven. De nadruk ligt immers op handhaving van de orde en veiligheid en het voorkomen van ontvluchting. Daarnaast oordeelt de Inspectie dat deze groep ouders met minderjarige kinderen beter in andersoortige voorzieningen kan worden opgevangen, waar de kinderen op het terrein meer bewegingsvrijheid hebben.

De inzet van het personeel en de voorzieningen die voor de ouders en hun kinderen zijn getroffen, dienen zich meer te richten op het belang van het kind. De Inspectie beveelt de ministers daarom aan ouders met minderjarige kinderen in de vreemdelingenbewaring als aparte doelgroep te erkennen en de wet- en regelgeving daarop aan te passen. Hierdoor kunnen speciale voorzieningen voor ouders met kinderen ook worden vastgelegd, zoals verbeteringen van de mogelijkheden voor sport, onderwijs en recreatie. Tevens behoeft het aanbeveling het grenshospitium periodiek te laten toetsen door de GGD op aspecten als veiligheid en hygiëne, zoals het gewoon is in het uitzetcentrum Rotterdam.

De Ministers van Justitie en voor Vreemdelingenzaken en Integratie hebben met waardering kennis genomen van de overwegend positieve conclusies van de Inspectie. De onderzochte instellingen houden nadrukkelijk rekening met de aanwezige ouder(s) en kinderen door de aanwezigheid van materiële en immateriële voorzieningen. Ten aanzien van wetgeving zullen de ministers de specifieke aandacht voor minderjarigen betrekken bij toekomstige besluitvorming. Goede voorlichting over de terugkeer van vreemdelingen naar het land van herkomst en de fase waarin zij verblijven, is altijd punt van aandacht. De GGD zal worden gevraagd veiligheid en hygiëne structureel te onderzoeken in het grenshospitium. Verder zullen de mogelijkheden tot uitbreiding van voorzieningen voor onderwijs, bibliotheek en recreatie worden onderzocht.

bron:MinJus