De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft
diverse belangenorganisaties voor de kleine luchtvaart gevraagd
haar leden te wijzen op de risico's die te laag vliegen boven
industriegebieden met zich meebrengt. Deze situatie doet zich
vooral voor boven de gemeente Velsen.

Het luchtruim boven Velsen valt net buiten
het luchtverkeersgebied van Schiphol dat zonder toestemming van de
luchtverkeersleiding niet toegankelijk is voor piloten die in
kleine vliegtuigjes op zicht vliegen. Voor grote delen van dit
luchtruim geldt veelal een minimale vlieghoogte van 450 meter door
de aanwezigheid van de schoorstenen van Hoogovens. Op deze hoogte
begint echter ook het naderingsgebied voor Schiphol dat eveneens
niet zonder toestemming toegankelijk is. Kleine vliegtuigjes en
helikopters vliegen daarom vaak langs de schoorstenen in plaats van
er overheen. Daarbij wordt niet altijd de minimale voorgeschreven
horizontale afstand van 600 meter in acht genomen. De
belangenorganisaties hebben positief gereageerd op het verzoek van
de inspectie.

bron:VenW