De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil meer mogelijkheden om alternatieve behandelaars aan te pakken. Het blijkt voor de inspectie zeer lastig om gevaarlijke alternatieve praktijken te stoppen. Daarmee zijn patiënten onvoldoende beschermd tegen alternatieve zorgverleners die gezondheidsnadeel of schade aan patiënten berokkenen. Dat concludeert de inspectie naar aanleiding van het besluit van het Openbaar Ministerie om de alternatieve behandelaars van Sylvia Millecam niet te vervolgen.

Achtergrond in het kort:
In 2004 deed de inspectie aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen zeven hulpverleners van Sylvia Millecam, omdat zij de door reguliere artsen gestelde diagnose ontkenden en daarmee verwijtbaar hebben gehandeld. Afgelopen week liet het Openbaar Ministerie weten niet tot vervolging over te gaan. De inspectie is teleurgesteld dat het uitgebreide inspectie-onderzoek naar de zorgverlening aan Sylvia Millecam onvoldoende aanknopingspunten bood aan het OM voor een strafzaak. De inspectie constateert dat de huidige strafbepalingen kennelijk niet geschikt zijn om op te treden tegen alternatieve behandelaars die schade aan patiënten berokkenen. Daarmee heeft de inspectie op dit moment dus onvoldoende mogelijkheden om schadelijke of gevaarlijke praktijken van alternatieve behandelaars die niet BIG-geregistreerd zijn te stoppen.

Tegen drie artsen van Millecam diende de inspectie een tuchtklacht in. In april dit jaar veroordeelde de tuchtrechter twee van hen tot een schorsing en één werd voorgoed uit het vak gezet. De beroepsprocedure in deze zaken loopt nog.

bron:IGZ