Stichting de Blauwe Vlag heeft een nieuwe manier van reizen ontwikkeld, nieuw in Nederland, nieuw in Europa. De essentie van reizen – je blik verruimen, inspiratie opdoen voor nieuwe mogelijkheden – en de droom van uitwisseling en samenwerking tussen mensen in Europa, komen hierin bij elkaar.

Stichting de Blauwe Vlag heeft in het jaar dat de Europese samenwerking 50 jaar bestaat een nieuwe, inspirerende manier van reizen ontwikkeld. De reizen laten deelnemers samen en actief de veelzijdigheid en ‘samen-werking’ van Europa en de groep ontdekken aan de hand van de gekozen bestemming: Parijs, Brussel, Londen, Randstad/Groene Hart, Berlijn, Rome, Praag, of nog een andere bestemming. Steden die ieder op eigen wijze een venster bieden op verleden, heden en toekomst van Europa.
Stichting de Blauwe Vlag is onafhankelijk en neutraal en biedt zonder winstoogmerk reizen op maat, volgens een eigen proces van voorbereiding, uitvoering en evaluatie en een eigen methode, voor diverse doelgroepen: groepen in de privé-sfeer, professionele teams, specifieke doelgroepen zoals beleidsmakers, ondernemers, e.d.
Uitgewerkte basisprogramma’s voor Parijs en Brussel en de voorbeeldreis Randstad/Groene Hart laten zien hoe de Blauwe Vlag deze steden op een andere manier tot leven brengt vanuit diverse invalshoeken. Niet als Franse of Nederlandse/Belgische stad, maar als Europese, internationale steden. Spelenderwijs maak je kennis met de Europese geschiedenis en ‘samen-werking’ en ga je de steden en Europa ruimer begrijpen. Niet één invalshoek domineert, maar verschillende invalshoeken vormen een samenhangend palet: ontwikkeling, verandering, geschiedenis, politiek, natuur, landschap, kunst, wetenschap, techniek, cultuur.
Tijdens dag 1 ontdekken de deelnemers in vogelvlucht ontstaan en ontwikkeling van de stad in relatie met die van Europa van de Romeinse tijd tot nu. Het accent ligt op de verbanden tussen verschillende periodes, mensen en denkbeelden en hun invloed op het Europa van nu.
Dag 2 gaat het over de politieke geschiedenis, bezien vanuit betreffende stad/land, en in Europees verband. Het gaat met name over oorlog versus vrede, overheersing versus samenwerking zonder overheersing.
Tijdens dag 3 staat de relatie tussen mens en natuur centraal.
Dag 4 staat in het teken van wetenschap, techniek en kunst en de totstandkoming van vernieuwingen in de Europese cultuur.
Op dag 5 ontdekken de deelnemers het multiculturele Europa in een tocht langs verschillende wijken en groepen in de stad.
Proces en methode van de Blauwe Vlag bieden ruimte voor het leggen van accenten en eigen inbreng op basis van individuele wensen, interesses en mogelijkheden. Eigen bijdragen, samenspel en lokale ontmoetingen met mensen uit een andere cultuur maken iedere reis tot iets bijzonders en iets eigens. Bijv.: de Blauwe Vlag doet iets met een hobby van een van de deelnemers, laat iemand zijn of haar eigen kijk geven op relevante verbanden tussen vroeger en nu of de betekenis van bepaalde kunst, gaat op stap met een lokale architect, bezoekt een bijzonder initiatief/project, eet met studenten.
Stichting de Blauwe Vlag verwerkt informatie uit inschrijvingen en kennismakingen in het basisprogramma. Tijdens een voorbereidingsdag in Nederland worden definitieve afspraken gemaakt over het programma, eigen creatieve bijdragen en te leggen lokale contacten. Tijdens de reis en tijdens een evaluatiedag na afloop worden ervaringen en inzichten gedeeld en besproken, en vastgelegd. Iedere deelnemer draagt ook daarin bij aan de reis en aan het verslag. Deelnemers en belangstellenden worden in een interactief proces verrast en geïnspireerd.

bron:Stichting de Blauwe Vlag