Vanaf dit najaar kunnen ook bedrijven in de installatiebranche zich laten registreren bij de SBIB. Tot nu toe was dat alleen voorbehouden aan uitvoerende en ontwikkelende bouwbedrijven. Met de aansluiting van UNETO-VNI wordt de deur opengezet voor aansluiting van andere sectoren. De SBIB hoopt daarmee op een zo breed mogelijke toepassing van de gedragscode in de bouwbranche. Ook installatiebedrijven waren betrokken bij de massale bouwfraude waar het parlement een onderzoek naar heeft gedaan.

UNETO-VNI en de SBIB gaan de samenwerking aan tot in ieder geval 1 januari 2008. UNETO-VNI krijgt tot deze datum een zetel in het bestuur van de SBIB. Bij eventuele klachtenafhandeling door de Commissie van Toezicht zal een deskundige uit de installatiesector worden geraadpleegd, zodat de kennis uit de sector gewaarborgd blijft.

SBIB
De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) heeft als taak het ondersteunen van bedrijven bij de invoering van een integriteitbeleid. Bedrijven die een gedragscode hebben ingevoerd die voldoet aan de door de SBIB vastgestelde modelcode, kunnen zich bij SBIB laten registeren. Het register van de SBIB is te raadplegen op www.sbib.nl.

UNETO-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor installatie en de technische detailhandel. Bij UNETO-VNI zijn 5.000 installatiebedrijven aangesloten.

bron:SBIB