Er komt een bijzondere leerstoel 'Nieuw
Ondernemerschap' aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel
is een initiatief van voorzitter Bernard Wientjes van
ondernemingsorganisatie VNO-NCW, staatssecretaris Bruins van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Van Gennip van
Economische Zaken.

De leerstoel moet de sterke opkomst van
'Nieuw Ondernemerschap', dat de stigmatiserende term allochtoon
of etnisch ondernemerschap vervangt, wetenschappelijk ondersteunen.
De leerstoel gaat zich bezighouden met het geven van onderwijs over
de ontwikkeling van nieuw ondernemerschap in Nederland en de
Europese Unie, met onderzoek naar de omvang en eigenschappen van
nieuw ondernemerschap en met het uitbrengen van studies gericht op
verdere bevordering van (nieuw) ondernemerschap.

De Nederlandse steden ondergaan momenteel
economische, sociale en culturele veranderingen, waarbij de groei
van 'Nieuw Ondernemerschap' in het oog springt. De groei van het
aantal nieuwe ondernemers is sterker dan onder autochtone
ondernemers. Nieuwe ondernemers worden hierdoor steeds belangrijker
voor de Nederlandse economie.

Aan die ontwikkelingen kan en wil
ondernemend Nederland niet voorbijgaan. Bernard Wientjes:
'Ondernemerschap is de motor van een gezonde economie. Drempels
voor ondernemerschap moet worden geslecht, zodat initiatiefrijke
mensen, of ze nu jong, oud, allochtoon of autochtoon zijn, die
kansen zien, die ook kunnen grijpen. Als via een speciale leerstoel
bijzondere kansen in kaart kunnen worden gebracht voor de groeiende
groep allochtonen die de stap naar ondernemerschap willen zetten,
dan is dat een prima zaak!

Staatssecretaris Bruins van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap: 'Een groot deel van nieuwe ondernemingen in
grote steden kan op het conto van de 'nieuwe Nederlanders' worden
geschreven. Als ik door een stad als Den Haag loop, sta ik steeds
weer verbaasd van al die kleurrijke winkeltjes van bijvoorbeeld
Chinese en Turkse Nederlanders. Een divers winkelaanbod maakt de
stad op allerlei manieren aantrekkelijker. Meer onderzoek is nodig
om beter ontwikkelingen en kansen van nieuw ondernemerschap in
kaart te brengen. Daarom juich ik een leerstoel nieuw
ondernemerschap toe.'

Staatssecretaris Van Gennip van
Economische Zaken: 'Nieuwe ondernemers brengen diversiteit,
dynamiek en creativiteit in de ondernemerswereld. Meer en beter
ondernemerschap onder nieuwe Nederlanders zorgt voor meer
economische groei, betere

integratie en minder werkloosheid.'

bron:VNO-NCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular