In de periode 1995–2005 is de totale
beleggingsportefeuille van Nederlandse institutionele beleggers met
602 miljard euro toegenomen tot 1 069 miljard euro. Bijna de gehele
toename in 1995–2005, te weten 583 miljard euro, is in het
buitenland belegd. Dat blijkt uit de gegevens van het CBS.

Tweederde belegd in het buitenland

De trend dat de Nederlandse institutionele
beleggers meer in het buitenland beleggen, heeft zich in 2005
voortgezet. De totale beleggingen van de institutionele beleggers
in het buitenland maken eind 2005 bijna tweederde uit van de totale
beleggingsportefeuille. Tien jaar geleden was nog maar iets meer
dan een vijfde van de beleggingsportefeuille in het buitenland
belegd, vijf jaar geleden was dit bijna de helft.

De invoering van de euro is een
belangrijke oorzaak van de toegenomen gerichtheid op het
buitenland.

Vooral aandelen en obligaties

De beleggingen van institutionele
beleggers in het buitenland bestaan steeds meer uit aandelen en
obligaties. Maakten aandelen en obligaties in 1995 nog 84 procent
uit van de totale buitenlandse beleggingen, in 2005 is dit gestegen
tot 97 procent.

Vergelijking met binnenlandse
beleggingen

De beleggingen in Nederland bestaan voor
een veel kleiner deel uit aandelen en obligaties dan de beleggingen
in het buitenland. Naast effecten vormen ook leningen op lange
termijn, zoals hypotheken, een belangrijk onderdeel van de
beleggingen in Nederland.

bron:CBS