Uit inspecties gisteren en vanochtend van de gemeente en brandweer in Hengelo is gebleken dat de sneeuwlaag op grote platte daken van gebouwen die bestaan uit lichte staalconstructies of houtconstructies tot gevaar kan leiden. Er is een overzicht gemaakt met risicopanden in Hengelo en Borne. Teams bestaande uit constructeur / bouwinspecteurs en brandweerinspecteurs zijn druk bezig met het inspecteren van deze panden. Bovendien wordt gebruikers en eigenaren van panden met platte daken gevraagd alert te zijn op eventuele signalen. Bij twijfel kan men contact opnemen met de afdeling Bouwen, telefoon (074) 245 9647.

Inspecties

In de gemeenten Hengelo en Borne hebben inspectieteams, bestaande uit een constructeur/ bouwinspecteur en een brandweerinspecteur, zowel gisteren als vanochtend een groot aantal panden onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de dikte van de sneeuw en of het ijs, waarbij de norm van maximaal 10-12 cm sneeuw of 5 cm ijs wordt gehanteerd. Verder wordt gekeken of de afwatering nog voldoende werkt, dus dat de afvoer niet verstopt is door sneeuw en/ of ijs.

De volgende panden in Hengelo zijn na inspectie goed bevonden:
- Ikea

- Makro

- Expocenter

- winkelcentrum Hengelose Es

De eigenaren van de onderstaande panden in Hengelo hebben het dringend advies gekregen om te ontruimen. Dit advies is in alle gevallen opgevolgd:

- De Brinkpassage, V&D en overige winkels. Een deel van het dak van de Brinkpassage is doorgezakt. In verband met 'lawinegevaar' is de Brinkstraat ter hoogte van de V&D afgesloten. De parkeergarage De Brink is alleen nog via de hoofdingang te bereiken.
- gebouwen Westermaat Plein (m.u.v. IKEA en Mc Donalds)
- Norma (Granaatstraat)

- Care autoservice Hengelo (Wegtersweg)

- TPG Post (Hassinkweg)

Inmiddels is bekend dat de daken van de volgende panden in Hengelo (deels) zijn ingestort:

- TNT Post (Diamantstraat)

- PSM (Goudstraat)

- Fleurregio (Opaalstraat 60)

- delen van de Brinkpassage

Scholen

Op dit moment heeft geen enkele school het advies gekregen te sluiten. Aangezien de gemeente ook beheerder is van veel schoolgebouwen wordt vanuit die rol scholen geadviseerd bij twijfel te sluiten. De inspectieteams gaan op verzoek bij scholen langs. Het is ondoenlijk om actief alle scholen te bezoeken, omdat er in Hengelo alleen al meer dan 60 schoolgebouwen zijn. De meeste scholen hebben, als ze al een plat dak hebben, een betonnen dak en vallen dus niet in de risicocategorie.

Belangrijk advies voor gebruikers

De gemeente roept bedrijven en instellingen met (grote) platte daken en lichte staalconstructies op hun daken zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken. Van groot belang is vooral ook dat ervoor gezorgd wordt dat de afvoeren sneeuw- en ijsvrij zijn om het smeltwater goed af te kunnen voeren. n.b. Het is niet verstandig om met veel mensen tegelijk het dak op te gaan!
Ook roept de gemeente gebruikers van dit type gebouwen op grote zorgvuldigheid te betrachten en alert te zijn op signalen. In het algemeen waarschuwt de constructie voordat een dak instort (kraken, onaangenaam gevoel etc.). Het komt zelden voor dat een dak zomaar ineens instort.

Gevaar voor vallende takken

In bomen hangen nog veel takken los die door wind etc. naar beneden kunnen komen. In verband hiermee wordt iedereen geadviseerd zoveel mogelijk onder bomen vandaan te blijven en eventueel gevaarlijke situaties in de openbare ruimte te melden bij het gemeentelijke Wijkbeheer, telefoon (074) 2 459 459. Wijkbeheer haalt taken weg of zet de weg af, afhankelijk van de situatie.

bron:Gemeente Hengelo