De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) heeft tot en met augustus in totaal 5.358 adviesverzoeken van
buitenlandse studenten die dit studiejaar in Nederland willen
studeren afgehandeld. In dezelfde maanden van 2005 werden 4.641
verzoeken afgehandeld en in 2004 waren dit er 4.318. De instroom
van studenten via de verkorte visumprocedure studie naar Nederland
neemt dus jaarlijks toe.

In de maanden juni tot en met augustus
ontvangt het loket 'studie verkort' van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst traditioneel een groot aantal adviesverzoeken
met betrekking tot afgifte van een machtiging tot voorlopig
verblijf (mvv = inreisvisum) voor studenten. Deze adviesverzoeken
worden ingediend door onderwijsinstellingen die een contract met de
IND voor de verkorte procedure hebben afgesloten. In de verkorte
procedure geldt een streeftermijn van twee tot drie weken voor
afhandeling na ontvangst van een compleet ingediend verzoek. In
meer dan 95% van alle adviesverzoeken kon in 2006 een positief
advies binnen de streeftermijn met betrekking tot de visumverlening
worden afgegeven.

In september en oktober volgt op de piek
in visumaanvragen automatisch een piek in aanvragen om verlening
van een verblijfsvergunning door de studenten die Nederland zijn
binnengereisd. De IND heeft een experiment in Utrecht
geïntroduceerd om studenten ook sneller aan deze
verblijfsvergunning te helpen. De IND zal aanvragen voor een
verblijfsvergunning in dit experiment zonder tussenkomst van de
gemeente ontvangen. Hierdoor zal de gemiddelde behandeltijd naar
verwachting gehalveerd kunnen worden. Gisteren zijn in het kader
van dit experiment de eerste 126 verblijfsvergunningen
uitgereikt.

bron:MinJus