(Persbericht) Het innovatief en commercieel gebruik van 3D communicatie kan bedrijven in de maakindustrie extra geld opleveren. Dit is de belangrijkste conclusie van het Cadmes-seminar over duurzaamheid en innovatieve trends in 3D communicatie.

Dinsdag 10 mei 2011 organiseerde Cadmes in De Glazen Ruimte in Maarssen een seminar over duurzaamheid en innovatieve trends in 3D communicatie. Cadmes wil met het seminar duidelijk maken dat 3D communicatie op veel meer vlakken in de maakindustrie kan worden ingezet dan veel bedrijven tot nu toe doen. à¢â‚¬Å“3D tekeningen, al dan niet interactief, worden nu vooral ingezet in de ontwerpfase van het productieproces. Maar waarom niet ook aan de eindgebruikerkant? Bijvoorbeeld in handleidingen en brochures of op websites.à¢â‚¬ stelt Alex van Dijk, Consultant bij Cadmes. à¢â‚¬Å“We willen dat bedrijven gaan nadenken over hoe ze de middelen die in hun bedrijf aanwezig zijn kunnen inzetten om hun communicatie, zowel intern als extern, te verbeteren. Het gaat nu vooral nog om bewustwording, maar op termijn kunnen ze hier absoluut financieel voordeel uit halen.à¢â‚¬

3D communicatie
De Aberdeen Group heeft recent onderzoek gedaan naar de voordelen die bedrijven in de maakindustrie ondervinden van het integreren en verbeteren van hun 3D communicatie. à¢â‚¬Å“Als een bedrijf zijn 3D communicatie naar een hoger plan tilt dan zal de omzet groeien, de klanttevredenheid zal stijgen en producten zullen uiteindelijk sneller op de markt verschijnen.à¢â‚¬
Chris Vonk, verantwoordelijk voor productontwikkeling en productieleiding bij Nijpels Meubelen uit Bergen op Zoom, liet met zijn presentatie tijdens het seminar zien dat Nijpels al volop gebruik maakt van die nieuwe inzet van 3D communicatie. En vooral dat die nieuwe methode hen geen windeieren legt: à¢â‚¬Å“Wij zijn vrij lang blijven hangen in 2D en pas twee jaar geleden voor de productie overgeschakeld naar 3D met SolidWorks. Alleen maakten wij de handleidingen nog steeds op een verouderde en omslachtige manier. Door Cadmes kwamen wij in aanraking met 3DVIA. De modellen die wij met SolidWorks maken voor de productie worden nu direct in 3DVIA Composer gezet en daarmee ontwikkelen we handleidingen die deels interactief zijn. Het perspectief is veel beter, je kunt roteren en zoomen en informatie tonen op het moment dat die van belang is. Het spreekt veel meer aan. Bovendien kun je zo‘˜n handleiding nu gebruiken voor up- en cross-selling. Het wordt meer een marketingtool. Daar bovenop komt nog het voordeel dat bestaande 3D modellen uit SolidWorks probleemloos in de nieuwe communicatie kunnen worden gebruikt.à¢â‚¬

Duurzaamheid
Naast nieuwe ideeën over de inzet van 3D communicatie stond ook duurzaamheid op het programma tijdens het seminar. Marcel Schumacher, CEO van Advanced Mechanichal Engineers, toonde tijdens het Cadmes-seminar aan dat er voor industriële bedrijven kansen te over zijn om meer met duurzame ontwikkeling te doen. Alex van Dijk van Cadmes zegt daarover: à¢â‚¬Å“De perceptie is nog te vaak dat aan duurzaamheid vooral een kostenplaatje hangt. Die hogere kosten van een ´groen‘˜ alternatief voor een bestaand product moeten uitgelegd worden aan de klant. Als er (internationale) wettelijke richtlijnen komen dan kan het opeens wel. Waarom dan nu niet al de duurzame voordelen marketingtechnisch benutten? Een meerderheid van de industriële bedrijven wil wel naar duurzame opties kijken maar ze hebben vaak geen idee waar te beginnen. Een mooie kans voor onze branche om nu al mee aan de slag te gaan.à¢â‚¬