De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) start in de tweede helft van dit jaar in de industrie een intensieve controleactie in het kader van de rookvrije werkplek. Steekproefsgewijs worden duizenden bedrijven gecontroleerd. De aandacht richt zich met name op (middel)grote industriële bedrijven. Er wordt gecontroleerd of de werkplekken en de openbare ruimtes rookvrij zijn. Daarnaast dienen rookruimtes te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Het aantal maatregelen in de sector industrie in 2004 is de aanleiding voor de intensieve controleactie. In 2004 zijn controles uitgevoerd in alle sectoren. 32% van de controles gaf toen aanleiding tot het nemen van een maatregel. De meeste overtredingen werden geconstateerd bij middelgrote en grote bedrijven. De regels werden het slechtst nageleefd in de sector industrie. 47% van de controles leidde in deze sector tot een maatregel.

De komende periode controleert de VWA de sector industrie steekproefsgewijs. Tijdens een controle wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van een rookbeleid (geheel rookvrij, rookvrij met rookruimten of nog geen rookbeleid). Er wordt nagegaan of de werkplekken (kantoorruimten en productieruimten) en de openbare ruimtes zoals gangen, trappen, kantines en vergaderruimtes rookvrij zijn. Tot slot wordt gecontroleerd of de rookruimte aan de eisen voldoet. Controleurs van de VWA zijn bevoegd om tijdens een inspectie alle ruimten te inspecteren waar werknemers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld werkkamers, gemeenschappelijke ruimten, productiehallen, bedrijfskantines etc. Bedrijven die het rookverbod overtreden riskeren een hoge geldboete die kan oplopen tot 2400 euro.

De wet- en regelgeving omtrent de rookvrije werkplek is sinds 1 januari 2004 van kracht. Het is een van de instrumenten om tabaksgebruik terug te dringen en werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door meeroken. Iedere werknemer heeft volgens de Tabakswet recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent in de praktijk dat er in bedrijven niet meer gerookt mag worden in de ruimten waar werknemers hun werkzaamheden uitvoeren.

bron:VWA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular