Het kabinet wil de handel in en productie
van synthetische drugs, zoals xtc, intensiever opsporen en
vervolgen. Nederland wil daarbij internationaal meer samenwerken.
Ook is er meer aandacht voor preventie en voorlichting. Dit staat
in de notitie 'Voortzetting aanpak synthetische drugs vanaf 2007'
die minister Hirsch Ballin (Justitie) aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd. De notitie is een vervolg op de nota 'Samenspannen tegen
xtc' uit 2001.

Evaluatie

Uit de evaluatie van deze nota blijkt dat
de aanpak van de afgelopen jaren goede resultaten oplevert.

De opsporings- en handhavingsdiensten
werken intensief samen. De aanpak van synthetische drugs is gericht
op de gehele criminele keten, van de productie van grondstoffen tot
de handel in het eindproduct.

Er zijn tientallen opsporingsonderzoeken
gestart en honderden verdachten aangehouden. Ook zijn er meer dan
20 miljoen xtc-tabletten en duizenden liters grondstoffen
onderschept. Verder zijn ongeveer 130 productielaboratoria
opgerold.

Accenten

Er zijn duidelijke indicaties dat er
minder synthetische drugs in Nederland worden geproduceerd. Toch
vindt productie nog wel degelijk plaats. Ook zijn er aanwijzingen
dat xtc nog ruim voorhanden is op de gebruikersmarkt.

De aanpak wordt daarom voorgezet, met
extra accenten. Dat zijn onder meer:

meer investeren in de voorkant van het
productieproces, zoals bij de opsporing van grondstoffen en
tabletteermachines;

bij de aanpak van grondstoffen intensiever
samenwerken met bronlanden als China, Oost-Europese landen en
Rusland;

samen met andere EU-landen aandacht geven
aan drugssmokkel via de EU-grens.

Criminele organisaties

Politie en Openbaar Ministerie geven de
komende jaren hoge prioriteit aan de aanpak van de criminele
organisaties achter de productie en handel. Naast klassieke
opsporing en vervolging, betekent dat bijvoorbeeld het ontnemen van
criminele winsten en fiscale consequenties.

Voorlichting

Er komt meer voorlichting aan burgers die
mogelijke criminele activiteiten kunnen melden. Belangrijke
indicatoren voor productielaboratoria zijn stankoverlast en
verdachte handelingen rondom leegstaande agrarische en
industriële panden,

Ook worden gebruikers van synthetische
drugs gewezen op de gezondheidsrisico's.

Bron:MinJus