Op 3 mei hebben de Raden van Bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord en Triversum het voornemen uitgesproken te komen tot een geïntegreerde voorziening voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hiertoe hebben zij op die dag een intentieverklaring getekend voor overdracht van de ambulante jeugdpsychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord aan Triversum.

De reden dat de Raden van Bestuur van Triversum, instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en GGZ Noord-Holland-Noord, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, hiertoe hebben besloten is dat zij van mening zijn dat het afstemmen van de functies voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren op veel fronten doelmatiger wordt als à©à©n instelling dat aanstuurt.

Om tot de overdracht te komen zullen medewerkers van beide instellingen gaan samenwerken om de zorginhoudelijke, bedrijfsmatige, personele en financiële voorwaarden te onderzoeken. Op basis van de rapportages van deze medewerkers wordt een besluit over de overdracht, de voorwaarden waaronder deze zal plaatsvinden en een overdrachtsdatum bepaald.

bron:GGZ Noord-Holland