(Persbericht) Deze week is de à¢â‚¬Å“Week van het Geldà¢â‚¬ waarbij aandacht gevraagd wordt voor het omgaan met geld door kinderen. Prinses Maxima gaf begin deze week bij De Nederlandsche Bank het startsein en bezocht nogmaals de in oktober 2008 door haar geopende interactieve lifestyle tentoonstelling Geld en je leven!.
Groot nieuws is dat de tentoonstelling, winnaar van het ´Comenius EduMedia siegel‘˜ door het Duitse gezelschap voor Pedagogiek en Informatie in 2009, begin 2011 een Belgische versie krijgt in de Nationale Bank van België in Brussel.

Maatschappelijk belang
De financiële educatie van jongeren (en hun (groot)ouders) is een groot maatschappelijk probleem, dat in de actualiteiten van vandaag de juiste aandacht verdient. Veel jongeren hebben al op jonge leeftijd schulden, omdat ze zwichten voor verleidingen en het gemak van lenen. Een andere factor is veel schooluitval en daardoor een minder kans op een goede baan. In Belgie is dat niet anders. Recent Belgisch onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat Belgische jongeren vaak al op jonge leeftijd beginnen met veel geld uit geven aan gokken. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om de jongeren te leren omgaan met geld?

Spel, soap en competitie
Geld en je leven! is een combinatie van een groepsgame met competitie, een heuse soap en een persoonlijkheidstest zoals die bekend is uit de jongerenbladen. De bezoekers stappen in de leefwereld van drie verschillende (Belgische) jongeren; Mohammed, Emma en Thomas. In hun levensverhaal, geschreven door de auteurs van de Nederlandse soap Goede Tijden, Slechte Tijden en aangepast op de Belgische markt door de auteurs van Studio 100, draait het telkens om geld. De jongeren worden gevraagd om keuzes te maken voor de karakters. Door te bepalen hoe deze jongeren hun geld uitgeven en daarmee beslissingen maken over hun toekomst, ontdekken de bezoekers hoe elke keuze het leven van de personages, maar ook die van henzelf kan beïnvloeden. Geld en geluk spelen beiden een rol.

Doelgroep
Geld en je leven! is gemaakt voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar en in het bijzonder voor leerlingen van het VMBO en in België het secundair onderwijs. De tentoonstelling is aan te passen voor bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs. De tentoonstelling leent zich voor bezoekers in schoolverband/groepsverband.

Initiatiefnemers en producent
Geld en je leven! Nederland is een initiatief van het Geldmuseum in samenwerking met De Nederlandsche Bank.

Perspekt tekende voor zowel het Nederlandse als het Belgische project (concept, ontwerp en producent) waarbij samengewerkt is met Carillon AV-communicatie, Kiss the Frog en Hypsos.

Interesse?
De Nederlandse reizende versie van Geld en je leven! is nog altijd te huur. Wilt u weten of deze zeer actuele en populaire tentoonstelling geschikt is voor uw museum of bezoekerscentrum? Neem dan contact op met Lara Schwarz van het Geldmuseum, [email protected] 06-14387654 op met Marielle Beek van Perspekt Studio's, [email protected] 06-53156300.