Van 19 tot en met 21 mei vindt het congres 'Current developments in Electronic Monitoring' plaats in Egmond aan Zee. Tijdens dit internationale congres wisselen deskundigen uit vele Europese landen, maar ook uit Amerika, Canada en Nieuw Zeeland, met elkaar van gedachten over de mogelijkheden van elektronisch toezicht binnen het strafrecht. 

Tijdens verschillende plenaire sessies en workshops wordt aandacht besteed aan onder andere de huidige Europese situatie, de ontwikkelingen in Amerika en de toekomstige mogelijkheden van elektronisch toezicht (ET). Er is ook aandacht voor onderzoek naar de manier waarop de dader die onder ET staat zijn straf ervaart en in hoeverre ET inderdaad een manier is om recidive te voorkomen. Bovendien worden de modernste technieken, zoals stemherkenning en GPS, gepresenteerd. 
 
Ook in Nederland wordt gezocht naar nieuwe toepassingen, aanvullingen en mogelijkheden van het elektronische toezicht. Reclassering Nederland onderzoekt . als belangrijkste uitvoerder van deze vorm van toezicht . naar ontwikkelingen die geschikt zijn voor de Nederlandse situatie. Zoals ET ondersteund door GPS of bijvoorbeeld het 'elektronisch straatverbod' waarbij de dader wel de band om heeft, maar het kastje bij het slachtoffer staat. Zodra de dader te dicht bij het huis van het slachtoffer komt, gaat er een signaal af. Bovendien loopt op dit moment een pilot met ET in voorarrest. In dat geval heeft een verdachte và³à³r zijn veroordeling een enkelband om. 
 
Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland, ziet elektronisch toezicht ook als een belangrijke stok achter de deur. Sjef van Gennip: 'Om iemand aan te zetten tot verandering van zijn gedrag, is de stok achter de deur die ET biedt heel belangrijk.' 
 
Reclassering Nederland is ook op zoek naar mogelijkheden om met elektronisch toezicht andere actuele veiligheidsproblemen aan te pakken, zoals bijvoorbeeld voetbalvandalisme. Van Gennip: 'Er zijn daarvoor allerlei nieuwe technieken die tijdens het congres gepresenteerd worden door leveranciers. Technieken als GPS en stemherkenning bijvoorbeeld. Allemaal toepassingen om de samenleving veiliger te maken en te beschermen tegen overlast en criminaliteit.' 
 
 
bron:Reclassering Nederland