Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft een handvest ondertekend waarmee Nederland zich aansluit bij het Carbon Sequestration Leadership Form (CSLF). Het CLSF heeft als doel het gebruik van fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk te maken door CO2 in de ondergrond op te slaan. De aangesloten landen wisselen regelmatig kennis op dit terrein met elkaar uit.

Voor Nederland is de opslag van CO2 in de ondergrond een wezenlijk onderdeel van het beleid voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen op weg naar een duurzame energiehuishouding.  
Bij het CLSF zijn behalve Nederland aangesloten de VS (initiatiefnemer), Australië, Brazilië, Canada, China, Colombia, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Mexico, Noorwegen, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika, alsmede de Europese Commissie.  
 
bron:EZ