In september 2005 kwam het volume van de goedereninvoer 7 procent hoger uit dan in september 2004. Het uitvoervolume was 5 procent groter dan een jaar geleden. Hiermee kwam de toename van het uitvoervolume in het derde kwartaal iets lager uit dan in het tweede kwartaal. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In september 2005 lagen zowel de in- als uitvoerprijzen 3 procent hoger dan in september 2004 zodat de waarde van de in- en uitvoer sterker toenam. De invoerwaarde van goederen nam met 11 procent toe en kwam daarmee uit op 22,0 miljard euro. Met een waarde van 25,1 miljard euro was de uitvoer 8 procent hoger dan een jaar eerder. Het handelssaldo bedroeg 3,1 miljard euro en was hiermee iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. 

Hogere invoer uit niet-EU-landen
De waarde van de ingevoerde goederen uit landen buiten de EU bedroeg 10,0 miljard euro in september 2005. Dit is 20 procent hoger dan in september 2004. De uitvoer naar landen buiten de EU bedroeg 5,7 miljard euro. Dit is 14 procent meer dan een jaar eerder.

De waarde van ingevoerde goederen uit de EU bedroeg 12,0 miljard euro. Dit was 3 procent meer dan in september 2004. De uitvoer naar EU-landen was 7 procent hoger en kwam uit op 19,4 miljard.

Invoerwaarde uit China hoger dan uit VS
De waarde van de invoer uit China overtrof in het derde kwartaal van 2005 voor het eerst de invoer uit de Verenigde Staten. Daarmee is China het belangrijkste niet-EU-land voor wat betreft invoer. De waarde van de invoer uit China was in het derde kwartaal 44 procent groter dan in het derde kwartaal van 2004. Met name industriële producten, machines en transportmiddelen werden uit China ingevoerd. Veel van deze producten verlaten via wederuitvoer ons land. 

Hoge waardegroei grondstoffen en minerale brandstoffen
In het derde kwartaal van 2005 was de handelswaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen fors hoger. De invoer van deze goederen is met 28 procent gestegen vergeleken met het derde kwartaal van 2004. Dit kan voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de gestegen olieprijzen, mede als gevolg van de recente orkanen in Noord- en Midden-Amerika. Grondstoffen en minerale brandstoffen werden in het derde kwartaal van 2005 vooral ingevoerd uit Rusland. De uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen is 26 procent hoger uitgekomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2004. Het grootste deel van deze uitvoer ging naar Duitsland.

bron:CBS