De Europese huisartsenorganisatie UEMO (European Union of General Practicioners) heeft tijdens haar vergadering van 4 juni jl. in Londen unaniem een resolutie aangenomen waarin zij stelt dat alleen huisartsen huisartsenzorg mogen leveren. De resolutie heeft betrekking op alle Europese lidstaten en staat haaks op de voorgenomen Zorgverzekeringswet van de minister van VWS die vandaag plenair door de Eerste Kamer wordt besproken.

De Europese huisartsenorganisatie UEMO (European Union of General Practicioners) heeft op haar bijeenkomst van 4 juni unaniem een resolutie aangenomen waarin zij stelt dat alleen huisartsen huisartsenzorg mogen leveren. De resolutie heeft betrekking op alle Europese lidstaten en staat haaks op de voorgenomen Zorgverzekeringswet van de minister van VWS die vandaag plenair door de Eerste Kamer wordt besproken.

De resolutie onderschrijft artikel 36 van EU richtlijn 93/16. Dit artikel heeft het effect dat een huisarts uit een andere lidstaat het recht heeft om toegelaten te worden tot de uitoefening van de huisartsgeneeskunde. In overeenstemming met dit artikel is in Nederland het terrein van de huisarts geregeld in het Verstrekkingenbesluit.

Met de voorgenomen Zorgverzekeringswet doet de minister afstand van dit principe. De nieuwe wet laat immers ruimte om huisartsenzorg ook door niet-huisartsen te laten verlenen.

De LHV, lid van de UEMO, had al eerder als bezwaar aangevoerd dat de Zorgverzekeringswet verzekeraars in staat stelt om huisartsenzorg bij andere zorgverleners te contracteren dan bij huisartsen. Het effect hiervan is dat zorg rondom patiënten versnipperd raakt en de poortwachterfunctie van de huisarts op de tocht komt te staan.

De LHV is een van de 25 aangesloten internationale beroepsorganisaties voor huisartsen bij de UEMO. 

bron:LHV