Internationale transportcriminaliteit vraagt Europese aanpak.Er zal haast moeten worden gemaakt met de Europese aanpak van transportcriminaliteit. Vooral misdaadorganisaties uit de Balkan-landen, Rusland en Oost Europa hebben zich in toenemende mate gericht op diefstal van vrachtwagens en vooral lading. Ze treden hierbij ook steeds gewelddadiger op. TVM verzekeringen is als marktleider in transportverzekeringen steeds beter in staat om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de internationale transportcriminaliteit.

Hierbij hoort ook het opsporen en de 'zekerstelling' van wagen en lading. Daartoe wordt samengewerkt met nationale en internationale expertise- en onderzoeksbureaus.
Verzekeringtechnisch directeur Jan Stam: 'Voorop staat, dat hierbij nauw samengewerkt wordt met de autoriteiten, politie en justitie, en dat de eindverantwoordelijkheid altijd berust bij de lokale justitieautoriteiten. Dat is ook in Polen het geval, waar het gerenommeerde onderzoeksbureau Rutkoski met eigen mensen lading en gestolen wagens veilig stelt. Dit zijn geen knokploegen maar is een publiekprivate samenwerking, waarbij de politie en justitie in alle gevallen aanwezig zijn en de eindverantwoordelijkheid hebben.'

TVM verzekeringen is verheugd dat ook het Verbond van Verzekeraars in een persverklaring heeft gemeld dat de export van gestolen wagens naar Oost Europa nog steeds een groot probleem is. 'Verzekeraars doen al het mogelijke om gestolen voertuigen terug te krijgen naar Nederland. Dat scheelt uiteindelijk weer in de premie voor automobilisten. Bij deze inspanningen hoort ook het inschakelen van onderzoeksbureaus in de desbetreffende landen. Het inschakelen van deze bureaus gebeurt onder strikte voorwaarden, zo zijn hierover Europese afspraken tussen verzekeraars en moeten bureaus zich natuurlijk altijd aan de wetten van het eigen land houden. Ook bij autodiefstal geldt echter: voorkomen is beter dan genezen. Daarom werken verzekeraars al geruime tijd samen met andere betrokken partijen om autodiefstal sowieso terug te dringen. Dat lukt steeds beter, bijvoorbeeld door het inzetten van tracking & tracing, zodat gestolen voertuigen in de toekomst hopelijk Oost-Europa niet eens meer halen.'

TVM verzekeringen is ook tevreden dat uit de recente cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit blijkt dat er een spectaculaire daling is van de diefstal van nieuwe vrachtwagens. Jan Stam: 'Daaruit blijkt dat preventie werkt. De steeds zwaarder wordende eisen van verzekeraars aan beveiliging van nieuwe voertuigen zijn hier zeker debet aan.' Uit de jongste cijfers blijkt dat de diefstal van zware voertuigen van recente bouwjaren fors is gedaald. Van 209 gestolen vrachtwagens in de eerste helft van 2004 naar 157 over de eerste helft van 2005.

TVM verzekeringen wil wel dat politie en justitie prioriteit blijven geven aan diefstal van lading. 'Dat blijft,' aldus Jan Stam, 'een groot probleem. Bendes stelen bijna op bestelling en Nederlandse vervoerders zijn in Europa koploper als het gaat om aantallen diefstallen. Zeker nu door 'Schengen' er steeds meer sprake is van open grenzen zal op Europees niveau dit probleem moeten worden aangepakt.'

bron:TVMComments are closed.
%d bloggers liken dit: