PricewaterhouseCoopers voorspelt in het vandaag gepresenteerde rapport
'Entertainment & Media Outlook towards 2008' dat het Internet de
komende jaren de sterkst groeiende sector in het medialandschap zal
worden.  

 
De inkomstengroei wordt vooral gerealiseerd door de toenemende
advertentie-inkomsten. Deze zullen volgens PwC sterk stijgen door het
groeiende gebruik van breedbandinternet en het toenemende
handelsverkeer via het Internet.   
 
John Middelweerd, voorzitter van de Entertainment en Media Group van
PricewaterhouseCoopers: 'Door het verbeterde gebruikersgemak en het
gegroeide vertrouwen maken consumenten steeds vaker gebruik van het
Internet om artikelen te kopen en informatie op te zoeken. Dit heeft
een effect op de advertentie-inkomsten. Wij verwachten dat de
advertentie-inkomsten de komende jaren zullen stijgen tot 125 miljoen
euro in 2008. In 2003 waren de inkomsten 40 miljoen euro. Dit betekent
een gemiddelde inkomstengroei van 25,6% per jaar tot 2008.'  
 
Door de verdergaande overgang van de goedkopere inbel-service naar het
duurdere, maar snellere breedband Internet zullen de uitgaven van het
internetgebruik gemiddeld met 11,8% stijgen tot 2008. De Internetmarkt
zal in 2008 2,2 miljard euro beslaan. Daarmee zal Nederland in 2008 4%
van de uitgaven in West-Europa voor zijn rekening nemen.   
 
De volledige Nederlandse entertainment en media industrie zal tussen
2004 en 2008 gemiddeld met 4,5% groeien. Naar verwachting neemt de
omzet in 2008 toe tot 13,5 miljard euro.   
 
Televisie    
De televisiesector profiteert van aantrekkende reclame-inkomsten en een
toename van de abonnementsinkomsten als gevolg van hogere maandelijkse
tarieven en de introductie van nieuwe digitale diensten. Aangezien
echter de omroepbijdragen aan de publieke omroepen zal worden gekort,
blijft de jaarlijks samengestelde omzetstijging binnen de
televisiesector naar verwachting steken op 5,7%.   
 
Radio    
De onstuimige groei in de radiosector in 2003 zal waarschijnlijk niet
kunnen worden vastgehouden. Vooral de herindeling van de frequenties in
2003 heeft geresulteerd in een eenmalige stijging van de
reclame-inkomsten, die niet zal worden doorgezet. PwC verwacht derhalve
voor de periode tot en met 2008 een gemiddeld groeipercentage van
5,5%.   
 
Filmed entertainment   
De sterke groei in de afgelopen jaren binnen het segment filmed
entertainment was het gevolg van het toegenomen gebruik van
DVD-recorders thuis en de fors stijgende DVD-verkopen. Nu de
penetratiegraad van DVD-recorders inmiddels meer dan 80% bedraagt en
DVD's de gewone VHS-banden praktisch van de markt hebben verdrongen,
zal de groei binnen deze markt onvermijdelijk afnemen. Voor de periode
tot en met 2008 verwacht PwC een jaarlijkse groei van 5,6%.   
 
Sport    
Binnen het segment sport nemen de inkomsten in de even jaren telkens
toe als gevolg van het Europese kampioenschap voetbal, de Olympische
Spelen en in 2006 het wereldkampioenschap voetbal. PwC verwacht in dit
segment een jaarlijkse stijging van 5,2%.   
 
Uitgeverijen    
Voor dit segment verwacht PwC een geringe omzetstijging. De
uitgeverijen zien hun omzet afnemen als gevolg van het feit dat mensen
minder lezen en meer gebruik maken van elektronische media, in het
bijzonder televisie en Internet. Met de daling van het gebruik van de
gedrukte media zullen ook de advertentie-inkomsten en de uitgaven van
eindgebruikers afnemen. PwC verwacht voor de tijdschriften een stijging
van 2,4% per jaar, voor de dagbladen een jaarlijkse stijging van 1,5%
en voor boeken een stijging van 1% per jaar.   
 
Billboards    
Out-of-home advertising is bezig zich te herstellen van het verbod op
tabaksreclame in 2003. De komende jaren zal dit segment profiteren van
nieuwe billboard-technieken waardoor adverteerders worden aangetrokken.
PwC verwacht voor out-of-home advertising een jaarlijkse groei van
3,6%.   
 
Pretparken    
Voor de pretparken verwacht PwC een jaarlijkse groei van 3,5%. Deze
markt zal op de langere termijn meer bezoekers trekken die een bezoek
combineren met een overnachting in de accommodaties die de parken
momenteel aan het bouwen zijn.   
 
Platenmaatschappijen   
Voor de gehele periode tot en met 2008 verwacht PwC een gemiddelde
jaarlijkse samengestelde groei van 0,6%. Piraterij, het illegaal
downloaden en kopiëren van muziek, blijft een probleem dat onder meer
door dalende prijzen en het aanbieden van legale alternatieven
bestreden wordt.  

Bron: PricewaterhouseCoopers