Internetapotheek eFarma heeft het geding dat door de KNMP bij de
Codecommissie Geneesmiddelenreclame (CGR) was aangespannen, in hoger
beroep gewonnen. Dit is gisteren bekend geworden. Volgens de KNMP
maakte eFarma onrechtmatig reclame voor geneesmiddelen. Dit zou volgens
de koepelorganisatie van apothekers overmatig geneesmiddelengebruik
stimuleren. De klacht van de KNMP werd ongegrond verklaard: naar het
oordeel van de CGR is er geen sprake van reclame voor geneesmiddelen. 

 
Zorgverzekeraar VGZ sloot eind 2003 een contract met eFarma om haar
verzekerden een extra mogelijkheid te bieden om receptmedicijnen te
verkrijgen. De afspraak betekent voor VGZ-verzekerden direct voordeel,
doordat ze aan het einde van het jaar minimaal 17 euro op hun
bankrekening ontvangen.  
 
De Commissie onderschrijft het standpunt van eFarma dat de korting op
geen enkele manier meer geneesmiddelengebruik bewerkstelligt. Dit is
niet mogelijk, omdat er altijd een doktersrecept ten grondslag moet
liggen aan elk medicijn. Bovendien is de verleende korting voor het
grootste deel een vaste korting (12 euro) en voor het overige ([5 euro
of meer) een zogenaamde rendementskorting, gerelateerd aan de volledige
bedrijfsvoering van eFarma. Op het rendement zijn met name een viertal
factoren  van invloed die onmogelijk door à©à©n individuele klant
zodanig beïnvloed zouden kunnen worden dat hij er persoonlijk voordeel
uit haalt. Het gaat daarbij om het aantal klanten (hoe meer, hoe
efficiënter), de gemiddelde bezorgkosten (hoe minder, hoe beter), de
substitutiegraad (hoe meer merkvrije middelen, hoe goedkoper) en
therapietrouw (over- of ondergebruik genereert meer werk voor eFarma en
dus hogere kosten).   
 
VGZ schat in dat internetfarmacie een grote vlucht zal nemen. Het gemak
voor verzekerden is evident. Via post of fax worden recepten
doorgestuurd naar eFarma. Het medicijn wordt enkele dagen later gratis
thuis afgeleverd via TPG-pakketservice. In enkele delen van Nederland
is spoedlevering mogelijk en worden de medicijnen nog dezelfde dag
afgeleverd. eFarma geeft VGZ volledig inzicht in de behaalde
inkoopkortingen. De korting wordt met VGZ gedeeld en komt zo indirect -
via een stabiel premiebeleid - ten gunste van verzekerden. Door haar
manier van werken kan eFarma een groot gebied bestrijken en de
overheadkosten aanmerkelijk lager houden dan reguliere
apothekers.   
 
De dienstverlening van eFarma gebeurt volledig op basis van de
Nederlandse Apotheek Norm. Dat houdt onder andere in dat eFarma ook
medicatiebewaking en begeleiding van de patiënt verzorgt. Bij
inschrijving wordt gevraagd naar medicijngebruik en
ziektebeelden.   
 
eFarma is een volledig uitgeruste apothekersorganisatie met
gediplomeerde apothekers en apothekersassistenten en kan alle gangbare
medicijnen leveren.   

Bron: VGZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular