Internetapotheek eFarma in hoger beroep tegen Codecommissie
Geneesmiddelenreclame. Op vrijdag 19 november heeft apotheek eFarma
beroep aangetekend tegen
de uitspraak van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame (CGR) van 29
oktober 2004. De CGR  bepaalde dat eFarma ongeoorloofde reclame
voor
geneesmiddelen zou  maken door haar klanten een jaarpremie aan te
bieden.
Deze jaarpremie zou het geneesmiddelengebruik stimuleren volgens de aanklacht van de apothekerskoepel KNMP.  
   
eFarma  is echter van mening dat het aanbieden van een premie
het  gebruik van receptgeneesmiddelen niet stimuleert. Volgens
eFarma zijn er teveel factoren die meetellen in de berekening van de
zogenaamde rendementspremie, dat het onmogelijk is voor een individuele
consument om hier - door meer te consumeren - invloed op uit te
oefenen. Daarnaast blijft het hoogst onwaarschijnlijk dat artsen meer
gaan voorschrijven, zodat hun patiënt aan het einde van het jaar enkele
euro's krijgt. eFarma vindt de  uitspraak van de CGR ongefundeerd
en onvoldoende gemotiveerd. Bovendien beperkt de uitspraak van de
CGR  - waar de KNMP zelf zitting in neemt  - de mogelijkheid
voor concurrentie en mededinging in de zorg en wordt daarmee de wens
van de overheid om meer marktwerking belemmerd.   
   
eFarma heeft haar premiestructuur voorlopig aangepast. Wanneer clienten
kiezen voor eFarma als vaste leverancier van hun dagelijkse medicijnen
ontvangen zij een loyaliteitspremie van 17 euro indien zij bij
Zorgverzekeraar VGZ zijn verzekerd.

Bron: EFARMA