Marktleiderschap vacaturesites voor MegaJobs.

De gezaghebbende vaksite van de Nederlandse internetbranche, Emerce (www.emerce.nl), hield tot gisteren gedurende anderhalve week
een online opiniepeiling met de volgende vraagstelling: 'Wederom een
concurrentieslag rond vacaturesites. Wie wordt (blijft) marktleider?'.
Emerce is een website annex vaktijdschrift van uitgever VNU, waar
'insiders' uit de internetbranche zich over ontwikkelingen binnen hun
vak informeren en waarop zij met elkaar van gedachten wisselen over die
ontwikkelingen. 

 
Op de vraag naar hoe het toekomstig marktleiderschap onder de
vacaturesites wordt ingeschat, kon men kiezen uit vijf
antwoordalternatieven; de momenteel meest spraakmakende of gevestigde
vacaturesites, nl. Monsterboard, Totaljobs, de beide   
VNU-sites Intermediair en Nationale Vacaturebank, en ten slotte, het recente gelanceerde MegaJobs. De uitslag is zonder meer opmerkelijk te noemen.  
 
De ruim 1400 deelnemende bezoekers van vaksite Emerce, doorgaans de
welingelichte kringen binnen de internetwereld, wezen met 41% der
stemmen MegaJobs aan als naar verwachting toekomstig marktleider, met
concurrent Monsterboard als tweede met 37%, TotalJobs met 12%, waarna
de overige met veel geringer percentages volgden.  
 
Hiermee lijkt de eigen vaktribune twee belangrijke oordelen te vellen.
Enerzijds blijkt hieruit het vertrouwen dat de strategie van 'new kid
on the block' MegaJobs wel eens zou kunnen beantwoorden aan wat de
markt in de voor ons liggende groeifase   
van de arbeidsmarkt verwacht. Anderzijds over de geloofwaardigheid van
de stelling dat Nationale Vacaturebank (met 8% der stemmen in deze
peiling) na de recente overname door VNU onafhankelijk blijft en haar
eigen weg zou blijven volgen, eigenlijk al gelogenstraft door de
recente affaire rond 'in opdracht van VNU' door   
haar verrichte domeinnaamkapingen. Immers lijkt de eigen branche niet
meer te geloven dat de eerdere groei van deze site onder de kennelijk
toch wel degelijk aanwezig geachte VNU-sturing voortgaat.  
 
Gekeken naar die op handen veranderingen van de arbeidsmarkt, valt het
volgende op te merken. De werknemers, zich oriënterend op een volgende
loopbaanstap, willen niet meer vele vacaturesites moeten afzoeken en
zich dan nà²g afvragen of ze misschien die ene vacature missen, die
enkel op een bedrijfssite staat. De werkgevers anderzijds, willen niet
het risico lopen door een versplinterd bereik over vele kleinere sites,
juist die ene goede kandidaat te missen. MegaJobs, door zijn bijzondere
en zelf ontwikkelde zoeksoftware, biedt een zeer groot en groeiend
aantal vacatures in Nederland en in overige lidstaten van de Europese
Unie, waardoor nu ook binnen   
vacatureland 'one stop shopping' mogelijk is. De vele enthousiaste
reacties van zowel werkgevers als werknemers op het nog zo recent
gelanceerde MegaJobs, bevestigen hoezeer dit tegemoet komt aan wat de markt anno 2004 verwacht.

Bron: Megajobs BV io