UwTips.nl is gelanceerd. Internetters kunnen hier hun tips achter laten over allerlei producten en diensten. Aan elke tip kan een waardering gegeven worden en zo verschijnen de best gewaardeerde tips boven aan de lijst. Iedereen die zichzelf heeft aangemeld kan eigen lijsten met tips aanmaken. Anderen kunnen daaraan weer tips toevoegen, reageren en bestaande tips waarderen

Het idee voor deze gratis dienst is ontstaan doordat we een manier zochten om kennis en ervaringen over diensten en producten te delen. En waar kunnen we die beter halen dan bij de internetters zelf? Na enig onderzoek op het web vonden we gelijksoortige sites zoals www.listible.com en www.unspun.com. Nu dan de Nederlandse versie. Website: http://www.uwtips.nl  

Bron: uwtips.nl