Interpay, LogicaCMG en Chess hebben een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor de realisatie van een acquiring-platform en services met
de internet betaalstandaard iDEAL. In september van dit jaar hebben
vier grote banken het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een
standaard voor gemakkelijk, veilig, efficiënt en direct afrekenen voor
aankopen via internet.  Interpay onderschrijft het belang en de
wenselijkheid van deze standaard en wil een bijdrage leveren aan een
succesvolle realisatie en introductie van iDEAL. 

 
Interpay opteert ervoor  - vanuit haar natuurlijke rol als
processor voor kritische betaaldiensten  - de exploitatie en
processing rond de betaalstandaard voor haar rekening te nemen. 
Chess, LogicaCMG en Interpay richten zich op de ontwikkeling en
realisatie van het acquiring-processing platform en daarop gebaseerde
diensten  die Interpay bilateraal aan de banken zal gaan
aanbieden.  Banken zullen op basis van deze diensten merchants en
payment service providers optimaal kunnen bedienen bij met iDEAL. 
 
 
Bij de ontwikkeling wordt maximaal gebruik gemaakt van de huidige
internetbetaaldiensten die Interpay ten behoeve van banken ontwikkelt
en exploiteert.   
 
Interpay, LogicaCMG en Chess verwachten dat het acquiring-platform voor
iDEAL in lijn met de plannen van de banken gereed zal kunnen zijn.
 
 
Door de samenwerking wordt de toonaangevende positie van Interpay in
het betalingsverkeer gecombineerd met de bij Chess aanwezige specifieke
kennis en ervaring van internet betaalsystemen en het vermogen van
LogicaCMG om kritische (internationale) projecten op het gebied van
betalingsverkeer te realiseren.  

Bron: INTERPAY NEDERLAND BV