Horecabedrijven in Utrecht en Amersfoort
zijn voor 400 duizend euro beboet, omdat zij vreemdelingen in
dienst hadden die niet over de juiste papieren beschikten. Dat
bleek bij controles door het Horeca Interventieteam Utrecht en
Amersfoort. Daarin werkte de Arbeidsinspectie samen met de
Belastingdienst, het UWV, de politie en de gemeentes Utrecht en
Amersfoort. De controles vonden vorig jaar plaats van april tot
december. Daarbij werden 160 bedrijven bezocht, waar 50 illegaal
tewerkgestelde vreemdelingen werden aangetroffen.

Het tegengaan van zwart werk, belasting-
en premiefraude, uitkeringsfraude, overtredingen van
horecavergunningen en overtredingen van bijzondere wetten waren
doelstellingen van de controles. Ook vreemdelingentoezicht en het
naleven van de identificatieplicht voor werknemers op de werkplek
hoorden daarbij. Signalen van illegale huisvesting zijn doorgegeven
aan bevoegde instanties, misstanden op het gebied van
voedselveiligheid aan de Voedsel- en Warenautoriteit.

Bij een kwart van de bezochte bedrijven in
Utrecht was sprake van illegale arbeid. In Amersfoort lag dat
percentage op 22. Dit is in beide gevallen hoger dan gemiddeld bij
eerdere controles in andere delen van het land. Van de vijftig
vreemdelingen die zonder geldige papieren aan het werk waren
verbleven er 29 illegaal in ons land. Zij zijn overgedragen aan de
vreemdelingenpolitie in afwachting van hun uitzetting.

Bij de controles zijn 38 personen
aangetroffen die een bijstandsuitkering ontvingen. In acht gevallen
is die uitkering beëindigd. Daarnaast zijn er 20 personen
aangetroffen die aan het werk waren terwijl ze ook een uitkering
van het UWV ontvingen. Uit nader onderzoek van het UWV moet blijken
in hoeverre hier sprake van fraude is. De opbrengst van de
Belastingdienst wordt pas later duidelijk; er loopt nog onderzoek
naar geconstateerde overtredingen. De resultaten hiervan zullen in
de loop van dit jaar bekend worden.

bron:SZW