Interventieteam Warehouses treft 41 illegale arbeidskrachten aan  

Tijdens controleacties van het landelijk Interventieteam Warehouses bij
tien bedrijven in Zeeland en West-Brabant zijn de afgelopen zes weken
41 illegale arbeidskrachten aangetroffen. 

 
Bij acties bij drie distributiebedrijven op 18 en 24 februari in Goes,
Tilburg en Moerdijk werden onder meer 20 Tsjechische stellingbouwers
zonder tewerkstellingsvergunning gedwongen hun werkzaamheden te
beëindigen. Op 2 februari werden bij een bedrijf in Ossendrecht zes
illegalen aangetroffen, waaronder twee Roemenen die al twee jaar tegen
zwarte betaling in dienst bleken te zijn. Een bedrijf in Roosendaal
werd de afgelopen twee weken drie maal bezocht. De eerste twee keer
bleken zeven personen geen tewerkstellingsvergunning te hebben; uit het
derde onderzoek dat door de Vreemdelingenpolitie Bergen op Zoom
gisteren is afgerond, blijkt dat er bij zes personen de vereiste
vergunning ontbrak.  
 
Het interventieteam Warehouses controleert plaatsen waar goederen
worden ingepakt, verpakt of omgepakt, zogenaamde warehouses. Het team
is een samenwerkingsverband van Belastingdienst, het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de
Arbeidsinspectie. Verder werkt het team nauw samen met de
Vreemdelingenpolitie, Douane en de Koninklijke Marechaussee.
Interventieteams worden ingezet om belasting-, premiefraude en
uitkeringsfraude en illegale tewerkstelling tegen te gaan.  
 
De Arbeidsinspectie legt voor het werken zonder
tewerkstellingsvergunning een boete op tot een maximum van E 8 000 per
overtreding voor zowel de inlener als de uitlener van personeel. 
 
Het UWV maakt een proces-verbaal op tegen vreemdelingen die onder een
valse identiteit of vals sofinummer aan het werk zijn. De
Belastingdienst en de looninspectie van het UWV zullen naar aanleiding
van de acties boekenonderzoeken instellen bij de diverse bedrijven.
 

Bron: Ministerie van financien