Op dinsdag 7 juni heeft het landelijke Interventieteam Warehouses samen met de Vreemdelingenpolitie Breda een controle gehouden bij een distributiebedrijf op het Industrieterrein Moerdijk. Daarbij zijn 72 personen gecontroleerd en daarvan zijn er 24 overgebracht naar het politiebureau. Zij waren allemaal in dienst van een uitzendbureau. 19 personen bleken illegaal te zijn en vijf personen waren in het bezit van valse identiteitsbewijzen danwel was er sprake van een 'look-a-like'.

De aangetroffen vreemdelingen waren allemaal mannen tussen 25 en 40 jaar en hadden de Bulgaarse, Turkse of Nigerese nationaliteit. Alle aangetroffen vreemdelingen zijn of worden in vreemdelingenbewaring gesteld en zullen zo snel mogelijk uit Nederland worden verwijderd.
De afgelopen 10 weken heeft het landelijk Interventieteam Warehouses en de Vreemdelingenpolitie bij nog zes bedrijven in Zeeland en West-Brabant bedrijfscontroles gehouden. Daarbij zijn in totaal vijf illegale arbeidskrachten aangetroffen. In mei werden bij een groot distributiecentrum in Breda 153 personen gecontroleerd; drie werknemers van een uitzendbureau bleken in het bezit te zijn van valse identiteitsbewijzen en/of hadden geen tewerkstellingsvergunning. Een aktie in Roosendaal heeft een grootschalige fraude met valse Duitse paspoorten, gebruikt door Poolse werknemers, aan het licht gebracht. Bij akties in Kloosterzande, Raamsdonkveer en Woensdrecht werden geen onregelmatigheden geconstateerd.
Het interventieteam opereert thans anderhalf jaar in de regio; er valt duidelijk een tendens waar te nemen dat werkgevers kritischer zijn m.b.t. het aannemen van personeel en het inschakelen van uitzendbureaus.
Het interventieteam Warehouses controleert plaatsen waar goederen worden ingepakt, verpakt of omgepakt, zogenaamde warehouses. Het team is een samenwerkingsverband van Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Arbeidsinspectie. Verder werkt het team nauw samen met de Vreemdelingenpolitie, Douane en de Koninklijke Marechaussee. Interventieteams worden ingezet om belasting-, premiefraude en uitkeringsfraude en illegale tewerkstelling tegen te gaan.
De Arbeidsinspectie legt voor het werken zonder tewerkstellingsvergunning een boete op tot een maximum van E 8 000 per illegale werknemer voor zowel de inlener als de uitlener van personeel. Het UWV maakt een proces-verbaal op tegen personen die onder een valse identiteit of vals sofinummer aan
het werk zijn. De Belastingdienst en de looninspectie van het UWV zullen naar aanleiding van de acties boekenonderzoeken instellen bij de diverse bedrijven.

bron:MinFin