Deuren open voor bijzondere honden en hun gebruikers     

Amstelveen/Herpen, 1 februari 2005 Stichting KNGF Geleidehonden en
Stichting Hulphond Nederland voeren gezamenlijk actie om de
toegankelijkheid van openbare ruimtes voor hulp- en geleidehonden en
hun gebruikers te bevorderen. Zij introduceren een raamsticker waarmee
de eigenaar of beheerder van een gelegenheid aangeeft dat niet alleen
de gebruiker van de hulp- of geleidehond, maar ook de hond zelf welkom
is.   

   
De affaire in Groningen in 2003, waarbij een geleidehond geweigerd werd
in een bioscoop, het in 2004 gepubliceerde rapport Geopende deuren van
het Van Hall Instituut uit Leeuwarden en signalen van hulp- en
geleidehondgebruikers vormen de aanleiding voor de stickeractie. In het
Van Hall-rapport staat de matige toegankelijkheid van openbare
gelegenheden voor mensen met een hulp- of geleidehond beschreven. Men
doet aanbevelingen voor het opstellen van Europese richtlijnen en het
geven van meer voorlichting. KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland
hebben besloten de richtlijnen niet af te wachten, maar zelf in actie
te komen. Gebruikers van hulp- of geleidehonden doen nu onnodig veel
frustrerende ervaringen op als het gaat om de toegankelijkheid van
gebouwen en gelegenheden. Niet iedereen realiseert zich dat hond en
gebruiker een team vormen die je bij de voordeur niet zomaar van elkaar
kunt scheiden. Daarmee ontzeg je namelijk niet alleen de hond, maar ook
de gebruiker toegang tot het gebouw, licht Ellen Greve, directeur KNGF
Geleidehonden toe.    
 
Met de introductie van de toegankelijkheidssticker willen we aandacht
vragen voor de toegankelijkheid van openbare gelegenheden voor
geleidehonden, hulphonden en hun gebruikers. Daarbij is het een signaal
richting publiek en overheid: we vragen aandacht voor de noodzaak van
aangepaste regelgeving. Als KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland
waarderen we het dan ook zeer als mensen de sticker op hun winkelruit
of toegangsdeur plakken voegt Janet van Keulen, directeur van Hulphond
Nederland, toe.   
 
De toegankelijkheidsstickers zijn herkenbaar aan de logo s van de beide
stichtingen en aan de tekst hulp- en geleidehonden welkom. De stickers
worden door de gebruikers van hulp- en geleidehonden op lokaal niveau
verspreid. Ook kunnen ondernemers die hun deuren openstellen voor hulp-
en geleidehonden en hun betrokkenheid bij dit initiatief willen tonen,
de sticker kosteloos aanvragen bij KNGF Geleidehonden in Amstelveen
(www.geleidehond.nl) of bij Hulphond Nederland in Herpen
(www.hulphond.nl).   
 
Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden)  
KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 honden op als geleidehond ten
behoeve van blinden en zeer slechtzienden. Een geleidehond begeleidt
zijn baas in het verkeer en vermijdt daarbij obstakels en/of situaties
die voor zijn baas gevaar kunnen opleveren. Daarnaast zoekt de hond op
commando bepaalde zaken op zoals bijvoorbeeld een trap, deur,
brievenbus of lege plaats in het openbaar vervoer. Dankzij een
geleidehond kunnen visueel gehandicapten zelfstandig aan het meest
drukke verkeer deelnemen zonder van familieleden of anderen afhankelijk
te zijn. De onafhankelijkheid, bewegingsvrijheid en kameraadschap die
een geleidehond zijn visueel gehandicapte baas of bazin (terug)geeft is
uniek en onvervangbaar. KNGF Geleidehonden leidt per jaar ongeveer 60
honden op maar is voornemens dit aantal, gezien de toenemende vraag, te
verhogen.  
 
Stichting Hulphond Nederland  
Stichting Hulphond Nederland leidt hulphonden op en plaatst deze bij
mensen met een lichamelijke handicap. Hulphonden helpen bij het aan- en
uitkleden, oppakken en aangeven van voorwerpen, openen van deuren,
bedienen van licht- en liftschakelaars, halen was uit de wasmachine,
helpen bij het boodschappen doen en leren specifieke handelingen die
passen bij de behoefte van de client. Het uiteindelijke doel is om
mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven en
om de maatschappelijke integratie van deze doelgroep te vergroten.
 
Hulphond Nederland leidt per jaar meer dan 40 honden op, op dit moment
zijn meer dan 220 honden van Hulphond Nederland actief in Nederland.
 

Bron: STICHTING HULPHOND

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular