Rotterdam 30 mei 2010- GrassAir heeft haar serie persluchtkoeldrogers sterk verbeterd met de introductie van ecologisch koelmiddel R-410A. GrassAir Compressoren behoort tot een van de eerste bedrijven die een nieuwe ecologische en economische oplossing biedt voor koeldrogers. Koelmiddelen die GrassAir toepast in alle koeldrogers bevatten geen chlorine en hebben daarom geen ozon-schadelijke uitstoot. De serie koeldrogers type DW60 tot en met DW108 wordt vanaf heden geleverd met het milieuvriendelijke koelmiddel R-410A.
Efficiënt à©n milieuvriendelijk
De verbetering van GrassAir-koeldrogers DW60 tot en met DW108 en het toepassen van het koelmiddel R-410A hebben als voordeel dat het de energie-efficiëntie van de koeldrogers aanzienlijk verbetert, wat kostenbesparingen met zich meebrengt. Verder wordt de levensduur van het product verlengd, lekkagerisico‘˜s verkleind en trillingen verminderd.
De interne compressor van de droger voor R410A kent een hoge efficiëntie, waardoor de energieconsumptie van de droger drastisch is gedaald; energiekosten kunnen tot 25% worden verlaagd. Door het gebruik van het ecologische R-410A à©n de bijkomende energiebesparingen wordt bijgedragen aan het verlagen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Noodzaak koeldrogers
Een natuurlijk bijproduct van perslucht is vocht in damp en vloeibare vorm. In elke compressor, wordt atmosferische lucht aangezogen uit de omgeving en naar een bruikbare werkdruk gecomprimeerd. De relatieve vochtigheid van de omgevingslucht wordt dan ook sterk vermeerderd, wat resulteert in een oververzadiging van vocht in de perslucht. Hierdoor treedt condensaat op in het persluchtnet en dit vocht zorgt voor nare eigenschappen en risico‘˜s. De serie DW-koeldrogers halen het vocht uit de perslucht tot een drukdauwpunt van 3 à‹Å¡C. De relatieve luchtvochtigheid van de perslucht ligt hierbij op ca. 30%. Het resultaat is dat er geen corrosie, vuilvorming, emulsievorming, verstopping, lekkage of drukval meer voorkomt en dat het produkt niet meer beschadigd wordt door vocht- en vuilinwerking. GrassAir biedt met de nieuwe serie koeldrogers een betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing.

Meer informatie: http://www.grassair.nl