(Persbericht) De MIR-Methode is een heel eenvoudige zelfhelingsmethode die effect heeft. Voor het doen van deze methode heeft u alleen maar uw beide handen nodig. Leerkrachten kunnen het toepassen voor zichzelf en met hun leerlingen. Ouders kunnen het leren, zodat ze het samen met hun kinderen kunnen doen.

De KinderMIR is à©à©n van de varianten op de MIR-Methode die bestaat uit een 12-tal zinnen, waarbij de kinderen speciale bewegingen maken. De KinderMIR is ontwikkeld door Mireille Mettes in samenwerking met Berna Kuster, leerkracht in het basisonderwijs. Het effect van de KinderMIR is dat kinderen helder kunnen nadenken, dat ze durven te zeggen wat ze voelen en waarnemen, dat ze zich gesteund voelen en begrijpen dat hun klasgenoten met dezelfde dingen bezig zijn als zij. Ze ervaren daardoor minder eenzaamheid.

Op 11 augustus 2011 vindt de Onderwijsdag MIR-methode plaats met ontwikkelaar Mireille Mettes om deze zelfhelingsmethode te introduceren in het onderwijs. Deze dag is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het basis- en speciaal onderwijs. Speciale aandacht zal uitgaan naar de effecten van de MIR-Methode bij kinderen met Autisme of een aan Autisme verwante stoornis. Ouders van deze kinderen zijn ook van harte welkom.

Datum: 11 augustus 2011, Locatie: Golf- & Businessclub De Scherpenbergh in Lieren, Tijd: 10.00 - 16.00 uur, Kosten: €118,00 (incl. boek). Meer informatie en aanmelden: www.reconnectevents.nl.