De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) heeft de gedragsregels van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) doorgelicht op mogelijk onnodige
beperkingen voor de mededinging en publiceert vandaag haar
conclusies. De KNB heeft eerder al aangegeven dat zij aan haar
leden wil voorstellen een aantal regels te schrappen. Het betreft
onder meer het verbod op het benaderen van potentiële
cliënten. René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van
de NMa: 'De voornemens van de KNB kunnen leiden tot voordelen voor
afnemers. Uit onze inventarisatie blijkt dat er nog meer regels
zijn die mogelijke risico's voor de mededinging in zich dragen. Ik
ga ervan uit dat de KNB hier ook actie op onderneemt. De
beroepsorganisatie kan daarbij gebruik maken van onze voorstellen
om de risico's voor de mededinging weg te nemen. Wij bekijken in
2009 wat de KNB met de conclusies in ons eindverslag heeft
gedaan'.

De KNB zal haar leden voorstellen in haar
gedragsregels de verplichting tot 'objectieve reclame' en het
verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële
cliënten te schrappen. De KNB zal eveneens voorstellen het
streven naar een verhouding tussen notarissen gebaseerd op
welwillendheid en vertrouwen te beëindigen evenals het verbod
op het vermelden van nevenfuncties.

De (resterende) gedrags- en beroepsregels
die de NMa in haar inventarisatie heeft

geclassificeerd als 'mogelijk onnodig
concurrentiebeperkend', betreffen bijvoorbeeld het verbod op een
resultaatgerelateerde beloning. Dit begrip kan ruimer worden
uitgelegd dan is bedoeld en beperkt notarissen zelf hun prijsbeleid
te bepalen, terwijl prijs een belangrijk keuzecriterium is voor
afnemers. Ook het begrip provisie en de aanbeveling niet onder de
kostprijs te werken vragen om verduidelijking.

Voordelen voor afnemers van aanpassingen
in de regels van notarissen kunnen bestaan uit meer inzicht in het
aanbod, meer keuzemogelijkheden en mogelijk een betere prijs-
kwaliteitsverhouding. Notarissen zullen zich naar verwachting beter
van elkaar kunnen onderscheiden en krijgen meer mogelijkheden voor
onderlinge samenwerking en uitbesteding van werkzaamheden aan
derden.

In 2004 is de NMa gestart met een
inventarisatie van de zelfregulering van architecten, accountants,
advocaten en notarissen. Doel van de inventarisatie was de
mogelijke risico's voor de onderlinge concurrentie op basis van de
Mededingingswet in kaart te brengen. In 2006 pasten de
beroepsorganisaties BNA en BNSP hun zelfregulering aan naar
aanleiding van een inventarisatie van de NMa. Ook de accountants
zijn, mede op basis van nieuwe wet- en regelgeving, druk doende om
hun zelfregulering aan te passen. De NMa heeft op 23 oktober 2006
een consultatiedocument over de zelfregulering van advocaten
uitgebracht. De reacties naar aanleiding van deze consultatie
worden momenteel verwerkt. Het 'Eindverslag Inventarisatie vrije
beroepen: notariaat' en informatie over de andere trajecten is te
vinden op www.nmanet.nl.

bron:NMa