Investeren in een mooi landschap zorgt
voor geluk en nationale welvaart. Het levert ruim 17,8 miljard euro
op. Dit blijkt uit onderzoek. Minister Verburg (LNV) gaat de
resultaten met verschillende partijen bespreken. Minister Verburg
heeft het rapport Investeren in het Nederlandse landschap.
Opbrengst: geluk en euro's op 24 april 2007 in ontvangst
genomen.

Welzijn

Volgens het onderzoek zorgt landschap voor
een hoogwaardige woonomgeving voor mensen en een gunstig
vestigingsklimaat voor bedrijven.

Ook blijkt er een directe relatie te zijn
tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van
mensen. Meer en mooier groen maakt mensen rustiger en stimuleert
beweging.

Landschap is volgens het onderzoek een
duurzame investering. Wel moet er voldoende aandacht zijn voor
handhaving en beheer van bestaande mooie landschappen.

Welvaart

Verder toont het onderzoek aan dat
investeren in landschap ook positief is voor de welvaart in
Nederland.

Uit berekeningen blijkt dat woongenot,
recreatie en de welvaart die mensen ontlenen aan behoud van
biodiversiteit en cultuurlandschap het meeste geld opleveren.

Doorgerekend levert investeren in het
landschap de Nederlandse samenleving 17,8 miljard euro op.

Gesprek

Minister Verburg organiseert voor de zomer
van 2007 een gesprek met verschillende partijen over de resultaten.
Een belangrijke vraag is op welke manier de samenleving kan en wil
bijdragen om de investeringen in het landschap tot stand te
brengen.

Daarnaast vraagt Verburg het Centraal
Planbureau (CPB) om een officiële reactie op het rapport.

Bron:LNV