Den Haag - Nederlandse ondernemers die willen investeren in Suriname
komen in aanmerking voor een vergoeding van 50% van hun projectkosten.
Suriname is namelijk toegevoegd aan de landenlijst van de
PSOM-stimuleringsregeling. Dit Programma Samenwerking Opkomende Markten
wordt betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt
uitgevoerd door de EVD

 
Omdat de afspraken tussen Suriname en Nederland slechts enkele dagen
geleden zijn vastgelegd, kan Suriname nog nà©t mee met de al lopende
indieningsperiode van PSOM die op 7 maart 2005 sluit. Zodoende krijgen
ondernemers met reeds bestaande plannen toch nog de kans om in
aanmerking te komen voor een PSOM-vergoeding. Hun projectvoorstel moet
và³à³r 7 maart 12:00 uur bij de EVD ingeleverd zijn. Voor de ondernemers
waarvoor dit te kort dag is, volgt er dit jaar nog een tweede
mogelijkheid: die tweede indieningstermijn zal medio augustus
sluiten.   
 
Prioriteitssectoren  
Er zijn verschillende sectoren in Suriname die prioriteit krijgen bij
de behandeling van de PSOM-projectvoorstellen:  de agrarische
sector, de mijnbouwsector, de bosbouwsector, de transportsector, de
toerismesector. En aanverwante bedrijven in deze sectoren.  
 
PSOM-landen  
Suriname is niet het enige land waarvoor de PSOM-projectvoorstellen tot
7 maart bij de EVD welkom zijn. Ook projectvoorstellen voor de volgende
landen komen in aanmerking voor een vergoeding van 50% of zelfs 60%
(landen met 1) van de projectkosten: Benin(1), Bolivia, Burkina
Faso(1), China, Colombia, Egypte, Ethiopië(1), Filippijnen, Georgië,
Ghana, Guatemala, India, Indonesië, Jemen(1), Kaap Verdische
Eilanden(1), Kenia, Mali(1), Mozambique(1), Nicaragua, Pakistan,
Palestijnse Autoriteit, Peru, Rwanda(1), Senegal(1), Sri Lanka,
Suriname, Tanzania(1), Thailand, Uganda(1), Vietnam, Zambia(1) en Zuid
Afrika.    
 
In principe geldt dat uitsluitend Nederlandse bedrijven een voorstel
mogen indienen. Maar voor projecten in Mozambique of in Uganda geldt
dat ook bedrijven uit ontwikkelingslanden (de DAC 1 lijst) voorstellen
mogen indienen.   
 
Wat is PSOM?
 
PSOM is onderdeel van het Bedrijfslevenprogramma van
Ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling van PSOM is het stimuleren
van de duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Een
belangrijk aspect hierbij is dat PSOM Nederlandse bedrijven stimuleert
om zakelijke relaties in die landen aan te gaan met een lokale partner
en er te investeren zodat zij PSOM gebruiken als een opstap naar meer
vervolginvesteringen in die landen.   
 
Meer informatie:  
Meer informatie is verkrijgbaar via de PSOM-adviseurs van de EVD,
telefoon (070) 778 85 13. Ook de website van PSOM is een
informatiebron: www.evd.nl/psom.   
 
De EVD,
agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, ondersteunt
ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen
en samenwerken. De EVD stimuleert internationale activiteiten met
informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en financiële
ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het
buitenland. Daarbij benut de EVD zijn wereldwijde netwerk van nationale
en internationale organisaties. Door de combinatie van kennis,
ervaring, maatwerk en het wereldwijde netwerk opent de EVD werelden op
het gebied van internationaal ondernemen die voorheen gesloten leken.
 

Bron: EVD PARTNER IN EXPORT

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular