Minister Van der Hoeven verandert de
regels voor gastransporttarieven om investeringen in het
gastransportnet mogelijk te maken. Hierdoor moet Nederland ook in
de toekomst verzekerd blijven van voldoende aardgas. Dat schrijft
minister Van der Hoeven (EZ), mede namens minister Bos
(Financiën), in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de ontwikkelingen in de gasmarkt en
de teruglopende productie uit de Nederlandse gasvelden, zijn
investeringen in het gastransportnet noodzakelijk. Essentieel is
volgens Van der Hoeven dat er een gastransportnet komt waardoor gas
vanuit verschillende bronnen naar de Nederlandse markt kan stromen.
Nederland wordt dan een strategisch knooppunt in het Europese
gasnet. Het gastransportnet moet hiervoor worden versterkt,
verbeterd en uitgebreid.

Gastransporttarieven

Om deze investeringen mogelijk te maken,
verandert Van der Hoeven regels voor gastransporttarieven. Zo wordt
het mogelijk om gastransportcontracten te sluiten met langjarig
vaste tarieven. Mede hierdoor kan de Gasunie 1,1 miljard euro
investeren. Als binnenkort wordt besloten tot gasaanlanding uit
Noorwegen, kan daar nog 0,7 miljard bij komen.

Tariefstijging

Door de investeringen in de uitbreiding
van het transportnet, moeten ook de tarieven voor huishoudens
beperkt stijgen. Een gemiddeld huishouden zal voor gastransport
vanaf het jaar 2010 ongeveer 4 euro per jaar meer gaan betalen
(0,4% van de gasrekening). Ook bedrijven zullen meer gaan betalen:
ongeveer 0,4 tot 0,7% van hun totale gasrekening.

Daar staat volgens Van der Hoeven
tegenover dat door deze investeringen meer aanbieders van gas op de
markt actief zullen worden. Hierdoor ontstaat meer keuzevrijheid en
concurrentie tussen aanbieders, wat de prijs kan drukken.

Bron:EZ