In 2006 steeg de netto invoer van
elektriciteit met 17 procent tot 77 PJ. Inmiddels is 22 procent van
de door de afnemers verbruikte elektriciteit uit het buitenland
afkomstig. Dat blijkt uit metingen van het CBS.

Minder elektriciteit geproduceerd

Het verbruik van elektriciteit steeg vorig
jaar met 1,8 procent tot 346 PJ. Een steeds groter deel van de
benodigde elektriciteit komt uit het buitenland. Vorig jaar is
opnieuw meer elektriciteit ingevoerd. Tegelijkertijd daalde de
netto elektriciteitsproductie door energiebedrijven in Nederland
met 3 procent.

Lagere elektriciteitsproductie

Vooral de productie van elektriciteit in
de grote centrales van de energiebedrijven was vorig jaar kleiner.
De productie kwam uit op 232 PJ, 2,5 procent minder dan in 2005.
Hierbij is 3 procent minder steenkool en steenkoolproducten en 6
procent minder aardgas verbruikt. Dit lagere verbruik is een gevolg
van een efficiëntere inzet van de centrales.

Minder warmte bij decentrale opwekking

De hoeveelheid door energiebedrijven
decentraal opgewekte elektriciteit bleef vrijwel onveranderd op 41
PJ. Door de sluiting van enkele grote industriële
warmtekrachtinstallaties en een gewijzigde bedrijfsvoering bij
andere, viel de geproduceerde warmte 20 procent lager uit. De bij
decentrale opwekking verbruikte hoeveelheid aardgas was net zo hoog
als in 2005. Om CO2-emissies te beperken, is de inzet van
aardolieproducten met 19 procent verminderd. Overigens is bij de
decentrale elektriciteitopwekking het verbruik van
aardolieproducten nog geen kwart van dat van aardgas.

In de industrie minder aardgas
verbruikt

Niet alleen hebben de
elektriciteitsproductiebedrijven minder aardgas verbruikt, ook in
de industrie was het verbruik lager. Het aardgasverbruik kwam uit
op 344 PJ, 6,5 procent minder dan in 2005. Het lagere verbruik is
het gevolg van verminderde activiteit bij, en het sluiten van
enkele zeer grote industriële gasverbruikers. Het
aardgasverbruik van de overige afnemers bleef vrijwel onveranderd
op 619 PJ.

bron:CBS