1 juli voert Rijkswaterstaat een nieuw fileregistratie systeem in. Dit nieuwe geautomatiseerde systeem registreert files sneller en nauwkeuriger dan het oude 'handmatige' systeem. De files op de Nederlandse wegen kunnen zo preciezer in beeld worden gebracht, wat tot betere reisinformatie voor de weggebruiker leidt. Betrouwbare en voorspelbare reistijd is een belangrijk onderdeel van de Nota Mobiliteit.

De situatie op de weg verandert niet door de nieuwe manier van registreren. Door de geautomatiseerde systematiek ontstaat een trendbreuk ten opzichte van de filecijfers van voorgaande jaren. Files worden berekend aan de hand van drie aspecten: het aantal files, de lengte in kilometers en de duur in minuten. De filezwaarte van een file is de lengte van de file vermenigvuldigd met de tijd dat mensen in de file staan. Filezwaarte is de basis voor de rangschikking in de file top vijftig, de grootste knelpunten in ons land. Met het nieuwe systeem komt het aantal geregistreerde files vier tot vijf keer hoger te liggen. Dit komt bijvoorbeeld doordat à©à©n lange file uit de oude systematiek, straks wordt gesplitst in meerdere korte files. De filezwaarte neemt met ongeveer zeven procent toe.

bron:VenW