Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft mede namens minister
Zalm van Financiën en staatssecretaris Van der Laan zijn plannen voor
de introductie van commerciële digitale radio (TDAB: Terrestrial
Digital Audio Broadcast) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met TDAB is het
mogelijk om naast perfect geluid ook andere informatie of data aan te
bieden. Bijvoorbeeld informatie over de uitgezonden muziek, maar ook
aparte diensten als 24-uurs verkeers- en weerberichten, elektronische
kranten, updates voor navigatiesystemen, etc. Hiermee wordt het aanbod 
in toenemende mate afgestemd op de eigen behoefte van de consument.
 

Met de uitgifte van de frequenties voor TDAB wordt een eerste stap
gezet naar de introductie van commerciële digitale radio.
Internationaal is afgesproken dat digitale radio de analoge radio gaat
vervangen. In de plannen is aangegeven dat in Nederland uiterlijk 2019
analoge radio zal zijn afgeschakeld. De overgang naar digitale radio
biedt niet alleen voordelen voor de consument, ook de markt profiteert
van de nieuwe businessmogelijkheden. Het transitieproces zal in overleg
met marktpartijen zorgvuldig vorm worden gegeven..   
In februari 2004 is de Publieke Omroep al begonnen met uitzendingen in
de Randstad. De Ministerraad vindt het van groot belang voor de
ontwikkeling van digitale radio dat de consument zowel commerciële als
publieke zenders kan ontvangen.   

Voor de uitgifte van commerciële vergunningen voor digitale radio wordt
gebruik gemaakt van een vergelijkende toets. Een van de
toetsingscriteria in de vergelijkende toets is het aanbod van nieuwe
radioprogramma's, die nu niet via de ether zijn te ontvangen. Dit komt
de pluriformiteit van het aanbod van programma's ten goede. Een ander
toetsingscriterium zal zijn het aanbod van innovatieve diensten in het
totale businessplan. Ook de financiële haalbaarheid van de ingediende
businessplannen zal worden meegewogen. Daarnaast zal in de toewijzing
een rol spelen in hoeverre aanbieders kunnen uitzenden die geen
economische binding hebben met de aanvrager.     
De uitgifte van commerciële vergunningen voor digitale radio is voor
een periode van vijftien jaar. Tot en met 2011 wordt de
vergunninghouder verplicht om minimaal 80 procent van de beschikbare
capaciteit voor het uitzenden van radio te benutten. Naar verwachting
zal dit najaar kunnen worden gestart met de procedure voor de
vergunningverlening, zodat uiterlijk in het voorjaar van 2006 de
vergunningen zullen zijn uitgegeven  

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular