Door de klok een uur vooruit te zetten
besparen we in Nederland gedurende de 'zomertijd' ruim 14 miljoen euro
aan elektriciteitskosten in de avonduren. Dit blijkt uit berekeningen
van energieleverancier Nuon.

Uit onderzoek blijkt verder dat het merendeel van de Nederlanders de
zomertijd als positief ervaart (43%).'s Avonds buiten meer doen, meer
lichamelijke beweging, langer licht en de associatie met de zomer
dragen bij aan dit positieve karakter. Slechts 11% heeft een negatieve
houding ten opzichte van de zomertijd. 46% maakt het niet uit of er wel
of niet wordt overgeschakeld op zomertijd.

Het ingaan van de zomertijd op 27 maart om 02.00 uur luidt voor 36% van
de ondervraagden officieel de zomer in, in plaats van de officiële
datum van 21 juni. 85% geeft aan gedurende de zomertijd lichamelijk
over meer energie te beschikken. Slechts 3% is ooit eens vergeten de
klok vooruit te zetten. 30% denkt dat de klok in de zomertijd een uur
achteruit gaat.

53% van de respondenten is op de hoogte van het feit dat de zomertijd
is ingesteld om energie te besparen. Een kwart moet het antwoord
schuldig blijven. 30% van de Nederlanders zegt in de zomertijd minder
op het elektriciteitsverbruik te letten.

Zomertijd om energie te besparen

De zomertijd is in Nederland in 1977 opnieuw ingevoerd vanwege de
oliecrisis. Voornamelijk om energie te besparen. Ook van 1916 tot 1945
was de zomertijd van kracht. Uit gegevens van Nuon blijkt dat we in
Nederland ruim 14 miljoen euro aan elektriciteitskosten besparen in de
zomertijd. Deze besparing is berekend over de uren 19.00-23.00 uur,
omdat dit de uren zijn waarop de instelling van de zomertijd effect
heeft. De besparing komt heel eenvoudig doordat we meer gebruik maken
van het natuurlijke daglicht. Ook de tijden waarop we elektriciteit
verbruiken zijn anders dan buiten de zomertijd. In de winter ligt de
piek in elektriciteitsverbruik in Nederland rond 18.00 uur, en in de
zomertijd rond 10.00 uur (wanneer de airco's aangaan op kantoor).

Voor meer informatie over besparen op energie en zomertijd, kijk op: www.nuon.nl

Onderzoeksverantwoording
De besparingen in euro's zijn gebaseerd op gegevens van Nuon over 2004
in haar verzorgingsgebied, die zijn doorberekend naar heel Nederland.
Het consumentenonderzoek is in opdracht van Nuon verricht door Millward
Brown / Centrum in de periode 10 tot en met 15 maart 2005. Het
onderzoek is uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef
van 300 respondenten. De onderzoeksgegevens zijn op verzoek beschikbaar.

Bron: Nuon - Maussen Communications - nieuwsbank.nl