Na een voorbereiding van 9 jaar wordt op zondag 15 januari 2006 de Hindoetempel 'Shree Raam Mandir' aan de stationslaan 18 in Wijchen ingewijd. Van dit gebouw, waarvan een multifunctioneel cultureelcentrum deel uitmaakt, werd op 9 april 2005 de eerste steen
gelegd. Hierbij was een groot deel van de (autochtone) bewoners van Wijchen-Zuid aanwezig om ook een steen te leggen. Dit project, een initiatief van de plaatselijke Stichting Jai Hanuman, is tot stand gekomen met medewerking van de Gemeente Wijchen en financiële ondersteuning door een landelijke achterban, bestaande uit voornamelijk Hindoestanen en Nederlanders.

Met de oprichting is een vindplaats voor multiculturaliteit en spiritualiteit gecreëerd. Met een laagdrempelig karakter willen de initiatiefnemers een brede doelgroep aanspreken, om zodoende een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een tolerante multi-etnische samenleving. De Hindoestaanse gemeenschap in Oost-Nederland vindt het belangrijk om een geschikte gebedsruimte te hebben. Om dit te realiseren heeft zij steun uit het hele land ontvangen. Van alle 200.000 Hindoestanen, voornamelijk uit Suriname afkomstig, woont slechts 20% in het oosten van het land. Daarom is het heel bijzonder dat juist hier de tweede nieuwbouw tempel van Nederland verrijst. Bij de afbouw is grote inspanning geleverd door autochtone vrijwilligers uit Wijchen.
De Burgemeester van Wijchen, de heer G. Noordewier is beschermheer van het project. Het project wordt verder gedragen door een breed samengestelde Comité van Aanbeveling(zie website hinduculture.friendpages.com).
Grootste Tempelcomplex van Nederland
Het gebouw, gemiddeld 17,5 bij 20 meter groot, telt drie bouwlagen en komt te staan op een eigen stuk grond van 2176 m2. Hiermee is de Oost-Nederlandse Shree Raam Mandir de grootste tempel in Nederland. De Shree Raam Mandir (tempel) biedt gelegenheid voor:
- Religieuze- en spirituele bijeenkomsten.
Het Cultureel Centrum biedt gelegenheid voor:
- Activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie, integratie en participatie, kortom burgerschap;
- Opvang en begeleiding van ouderen die geïsoleerd leven en van jongeren die het
sociaal en maatschappelijk moeilijk hebben;
- Cursussen, feesten en vergaderingen.
bron:Stichting jai hanuman wijchen