De inwoners van de politieregio Noord- en
Oost-Gelderland (het gebied van Harderwijk tot Winterswijk) voelen
zich steeds veiliger. Ook zijn er minder mensen in deze regio het
slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit geworden. Het
percentage slachtoffers van geweldsdelicten is ook behoorlijk
gedaald. Dit is gebleken uit de Veiligheidsmonitor Rijk 2007, een
onderzoek dat nu ieder jaar wordt gehouden.

In de enquête worden de uitkomsten
van veel voorkomende criminaliteit onder slachtoffers van 15 jaar
en ouder tegen elkaar afgezet. Landelijk blijkt dat Nederlanders
zich veiliger voelen en dat de criminaliteit daalt.

Vergeleken worden onderwerpen als
buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en vormen van
slachtofferschap. Verder en dat is heel belangrijk voor de
politieorganisatie wordt nationaal bekeken hoe tevreden is men over
het contact met de politie.

Voor inwoners van deze politieregio
blijkt, evenals in voorgaande jaren, dat mensen zich in dit
woongebied veiliger voelen dan in sommige andere delen van
Nederland. Ook is het slachtofferpercentage gedaald in vergelijking
tot het voorgaande jaar. Vandalisme toont landelijk en ook in onze
regio een lichte stijging en hierover straks meer.

Minder geweldsdelicten

Om het aantal geweldsdelicten terug te
dringen is de politie in de weekeinden zichtbaar aanwezig in de
horecagebieden. Ze kunnen direct ingrijpen wanneer een ruzie uit de
hand loopt en daardoor worden geweldsdelicten voorkomen.
Cameratoezicht kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Buurtproblematiek

Bij de buurtproblemen wordt gekeken naar
de verkeersoverlast, de overlast door drugs of hangjongeren en de
verloedering van de woonomgeving. Voor deze onderwerpen is vooral
de wijkagent een belangrijke schakel tussen de politie en
buurtbewoners. Zo worden er projecten opgepakt om de snelheid in
woonwijken/bij scholen terug te dringen of wordt overlast door
hangjongeren soms samen met andere partners (gemeente,
jongerenwerk) aangepakt. Voor drugs- en alcoholoverlast geldt
hetzelfde en in de Achterhoek lopen diverse projecten waarbij ook
de ouders van de jongeren betrokken worden.

Aangiftebereidheid en vandalisme

De tevredenheid over het politieoptreden
tijdens het opnemen van een aangifte is gelijk gebleven (tevreden
tot zeer tevreden). De meldingsbereidheid is vaak afhankelijk van
het delict. Een woninginbraak wordt altijd gemeld, terwijl de
vernieling van een autospiegel of een auto-embleem vaak incidenteel
wordt aangegeven.Dat een dergelijke aangifte wel degelijk van
belang is, bleek onlangs bij een politieonderzoek in Brummen.

Hier werden vier jongeren aangehouden voor
het beschadigen van auto’s bij hun pogingen om auto-emblemen
te “scooren”. Naast het oplossen van deze diefstallen
kon er ook een traject van schadeloosstelling voor de slachtoffers
(lak- en krasschade) op gang worden gebracht.

Ook vernielingen door bijvoorbeeld
huiswaarts kerende stappers in het weekeinde, zorgen naast de
schade voor een behoorlijke ergernis voor de gedupeerde. Wanneer de
politie weet waar deze vernielingen plaats vinden, dan kan zij haar
surveillance daarop afstemmen. Een belletje naar 0900 – 8844
is dan ook altijd belangrijk! Gaat het om een spoedmelding

(bijvoorbeeld: heterdaad bij vernieling,
diefstal, een aanrijding met gewonden of een brand) dan kunt u
altijd 112 bellen.

Politiebikers

Naast toezicht door de plaatselijke
surveillance-eenheden leveren de politieagenten op mountainbikes
een belangrijke bijdrage aan dit toezicht. In de grotere plaatsen
in onze regio zijn zij in nachtelijke uren tijdens het weekeinde op
pad en zorgen nogal eens voor een heter daadje. Zo werd
bijvoorbeeld afgelopen weekend in Harderwijk een succesje geboekt
toen een huiswaarts kerende stapper een beeldje uit een tuin wilde
stelen. Hij werd door de bikers betrapt en aangehouden en voor de
strafafhandeling werd contact met het Openbaar Ministerie in
Zutphen opgenomen.

Service aan Melders

De politie vindt het belangrijk om mensen
die bellen met een melding van bijvoorbeeld overlast, te laten
weten wat er met die informatie is gedaan. Is de overlast opgelost,
zijn er mensen aangehouden? Daarom is de politie in deze regio
sinds april structureel begonnen met het terugbellen van melders.
Als mensen melding gedaan hebben van overlast of vernieling, dan
kunnen zij binnen enkele dagen een telefoontje van de politie terug
verwachten. Zij horen dan welke acties de politie heeft ondernomen
en wat het resultaat hiervan was.

Tot slot start de politie in Noord- en
Oost-Gelderland op 7 mei met SMS-Alert. Het korps start met een
proef in Apeldoorn Noordwest. Ook hiermee wil de politie in deze
regio samen met burgers de veiligheid te vergroten.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland